A belterületi csapadékvízzel valamint az öntözővízzel való gazdálkodást is szabályozza az a törvényjavaslat, amelyet Pintér Sándor belügyminiszter nyújtott be az Országgyűlésnek.

A település belterületén a csapadékvíz elvezetését biztosító árkok fenntartása és a kapcsolódó vízi létesítmények üzemeltetése az önkormányzat feladata – mondja ki a parlament honlapjára felkerült javaslat. Ugyanakkor kivételt is tesz e szabály alól, mivel az országos közút, illetve a közforgalmú vasút víztelenítését szolgáló árkokat, csatornákat és egyéb vízelvezető létesítményeket a közút-, illetve a vasút fenntartója köteles rendben tartani.

A klímaváltozás megköveteli, hogy a mezőgazdasági termelők egyre nagyobb területet öntözzenek. Ezért az öntözővíz továbbítását állami üzemeltetőnek kell végeznie. Ezért ha a vízügyi igazgatási szerv vizsgálata megállapítja, hogy van nem állami tulajdonban lévő, az öntözővíz-továbbítását akadályozó vízfolyás- vagy csatornaszakasz, úgy kezdeményezi a vízügyi hatóságnál a vízügyi igazgatási szerv üzemeltetőként, fenntartóként történő kijelölését. Amennyiben az öntözővíz továbbítását akadályozó vízi létesítmény tulajdonosa szerződést köt a vízügyi igazgatósággal a vízfolyás, csatorna üzemeltetésére és fenntartására, úgy a vízügyi igazgatóság a kijelölés iránti kérelmet visszavonja.

A víziközmű társulatoknál a szakmai ellenőrzést a jövőben a vízügyi igazgatóságok végzik. A törvényességi felügyeleti jogkör gyakorlása azonban továbbra is a cégbíróságok feladata marad.

A törvényjavaslat kitér a szemétszállító kijelölésére is. Az ideiglenes ellátásra történő kijelölés az új hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséig tart, de legfeljebb a kormányrendeletben meghatározott időtartamra érvényes – áll a javaslatban.