Az Európai Bizottság ma arra kérte Magyarországot, hogy tegye meg a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy megfeleljen az uniós jogszabályoknak a mezőgazdasági földterületek használatára vonatkozó egyes szerződéses jogokat illetően (haszonélvezeti jogok). A Bizottság álláspontja szerint a magyar törvényi szabályozás korlátozza a nemzetközi befektetők jogait, ami ellentmondhat a tőke szabad mozgása, valamint a letelepedés szabadsága uniós alapelveinek.

A testület meglátása szerint az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített, tulajdonhoz való jog is sérül.

A 2014. május 1-jén életbe lépett új földtörvény amellett szüntetett meg bizonyos haszonélvezeti szerződéseket, hogy a befektetők rendelkezésére álló átmeneti időszakot 20 évről 4 és fél hónapra csökkentette. A befektetők e jóval hosszabb átmeneti időszak szerinti földhasználatra rendezkedtek be, ennek megfelelően hozták meg befektetési döntéseiket. A magyar törvényi rendelkezés a Bizottság értelmezésében megfosztotta a haszonélvezeti joggal rendelkezőket a megszerzett jogaiktól és beruházásaik értékétől.

További kifogás, hogy a törvény egy másik rendelkezése lehetőséget nyújt arra, hogy az 1994 júliusa előtt kötött haszonbérleti szerződéseket egyoldalúan felmondják.

Magyarország 2014 októberében a vonatkozó kötelezettségszegési eljárás első lépéseként hivatalos felszólítólevelet kapott. Az eljárás folytatásaként a Bizottság ma indokolással ellátott véleményt küldött Magyarországnak. Amennyiben hazánk két hónapon belül nem felel meg az előírásoknak, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.