A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződésére vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezéseiről szóló 2014. évi XL. törvényben szabályozott bírósági nemperes eljárásnak, mint a Pénzügyi Békéltető Testület határozata elleni jogorvoslat eszközének rövid áttekintés

A Pénzügyi Békéltető Testület határozatával szemben a fogyasztó, és a pénzügyi intézmény a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának kézbesítéstől számított 30 napon belül kezdeményezhet a bíróság előtt nemperes eljárást.

A nemperes eljárás kezdeményezésére szolgáló kérelmet a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell benyújtani, aki a kérelmet az ügy irataival együtt, a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül a bírósághoz továbbítja.

A fogyasztó a bírósági nemperes eljárásban kérheti a Pénzügyi Békéltető Testület eljárást megszüntető döntésének vagy a helyes elszámolást megállapító határozatának hatályon kívül helyezését. A bíróság a kérelem megalapozottsága esetén a Pénzügyi Békéltető Testület határozatát hatályon kívül helyezi, és a kérelemnek megfelelő tartalommal új határozat meghozatalára, illetve új eljárás lefolytatására utasítja a Pénzügyi Békéltető Testületet, avagy a pénzügyi intézményt.

A pénzügyi intézmény a Pénzügyi Békéltető Testület határozatának megváltoztatását kérheti, annak megállapításával, hogy az elszámolás helyes, vagy a panasz elkésett és a panaszeljárást nem kell lefolytatni, vagy nem áll fenn az elszámolási kötelezettsége.

A bíróság az eljárása során azt vizsgálja, hogy a pénzügyi intézmény elszámolása, illetve a Pénzügyi Békéltető Testület határozatai megfelelnek-e a jogszabályoknak. A bíróság kizárólag azon iratok, és adatok alapján dönt, amelyek a Pénzügyi Békéltető Testület eljárás során rendelkezésre álltak. A nemperes eljárásban egyéb bizonyítás lefolytatásának nincs helye. A bíróság nem köteles meghallgatást tartani a fél kérelmére sem, de ha a döntéshez szükséges a feleket meghallgathatja.

Az eljárásban nincs helye szünetelésnek, felfüggesztésnek, illetve felülvizsgálatnak és perújításnak.

A polgári nemperes eljárás lefolytatására a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes törvényszék székhelyén működő járásbíróság illetékes (a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén a PKKB).

A nemperes eljárásokat a bírósági titkárok is intézhetik.

A bíróság eljárása illetékköteles. Az illeték mértéke az eljárás tárgya értékének 3%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 250 000 forint. Ha az eljárás tárgyának értéke nem határozható meg, az illeték számításának alapja 200.000,-Ft.