A Gyulai Törvényszék elnöke által 2015. július 28. napján elkészített cselekvési tervben foglaltaknak megfelelően mindkét ügyszakban befejeződött a hosszabb pertartamú ügyek vizsgálata. Ennek során feltárták a bírósági ügyek elhúzódásának lehetséges okait, jelenleg pedig a pertartamok csökkentéséhez szükséges vállalások megvalósítása
van folyamatban. A cselekvési tervet az Országos Bírósági Hivatal elnöke által 2015. június 23-án meghirdetett „A szolgáltató bíróságért!” program részeként készítette el a Gyulai Törvényszék elnöke, és azon intézkedéseket tartalmazza, amelyek biztosítani kívánják, hogy az ügyfelek ésszerű időn belül hozzájussanak a döntésekhez.

Fontos kiemelni, hogy országos összehasonlításban az időszerűségi mutatókat tekintve a Gyulai Törvényszék eddig is kiemelkedő eredményeket tudott felmutatni, hiszen a folyamatban lévő bírósági ügyek számához viszonyítva rendkívül alacsony az úgynevezett hosszabb pertartamú ügyek száma. Az elmúlt időszakban a cselekvési tervben foglaltak szem előtt tartásával ezt az eredményt még tovább tudta javítani a törvényszék. Így a folyamatban maradt két éven túli ügyek száma a polgári és büntető ügyszakban összesen 24, mely a folyamatban maradt több, mint 2.200 peres ügynek mindössze csak 1,1 %-a.

Az adatok azt mutatják, hogy „A szolgáltató bíróságért!” program országos szinten is rendkívül sikeres, ugyanis az eltelt időszakban – jelentős többletmunkával – a két éven túli ügyek közül csaknem 7.000 darabot fejeztek be a bíróságok. A program folytatódik, és a következő hónapokban várhatóan még nagyobb arányban fog csökkenni a hosszabb pertartamú ügyek száma a bíróságokon.

Mindezek mellett hangsúlyozni kell, hogy a bírósági eljárások pertartamát számos, bíróságon kívüli tényező is befolyásolja. Ezért a cselekvési terv tartalmaz más bíróságokkal, illetve társszervekkel együtt megvalósítandó vállalásokat, hiszen a bírósági ügyek ésszerű időn belül történő befejeződéséhez nem elegendő, ha csak a bíróságok tesznek erőfeszítéseket, hanem az is szükséges, hogy valamennyi eljárási szereplő ugyanerre törekedjen.