2016. április 5-én, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán, a Jogász napok keretében a Kaposvári és a Pécsi Törvényszék vezetői előadásokat tartottak a diákok részére a bírói pályáról, valamint a Somogy és Baranya megyei bíróságok életéről.

A programot dr. Fábián Adrián dékánhelyettes, a Nemzeti Választási Bizottság tagja nyitotta meg.

Dr. Hajnal Éva a Kaposvári Törvényszék elnöke a Somogy megyei bíróságok sajátosságairól, jellegéről, a szakmai előmenetel lehetőségeiről, az egyéni karrier elősegítéséről, a nemzetközi partnerkapcsolataikról, a törvényszék pezsgő szellemi légköréről beszélt a hallgatóknak. Dr. Király Péter a Kaposvári Törvényszék elnökhelyettese a fogalmazói versenyvizsgáról, fogalmazók joggyakorlati beosztásáról, szakvizsgára felkészítéséről, európai igazságügyi képzésekről tartott előadást.

Dr. Rendeki Ágnes a Pécsi Törvényszék elnöke „Amiről a Baranya megyei bíróságok épületei mesélnének” címmel a megye bíróságainak történetét, sajátosságait mutatta be képekkel illusztrálva. Ugyanakkor ismertette a megyei fogalmazóképzést, külön kitérve a szellemi tőke jelentőségére. Hangsúlyozta a törvényszék és az egyetem több évtizedes szakmai kapcsolatát, utalva arra, hogy számos Baranya megyei bírósági vezető és bíró évtizedek óta egyben egyetemi oktatóként is tevékenykedett, illetve tevékenykedik ma is a jogtudományi karon. Dr. Schadt Krisztián a Pécsi Törvényszék elnökhelyettese a bírósági titkárok életpályájáról, feladatairól, lehetőségeiről, valamint az elektronikai és számítástechnikai fejlesztésekről tartott előadást.

Dr. Sipos Balázs a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke, és a Dél-dunántúli Regionális Közigazgatási és Munkaügyi Kollégium kollégiumvezető-helyettese, a közigazgatási és munkaügyi ítélkezés sajátosságairól, annak hatalmas joganyagáról beszélt, érdekes jogesetekkel megtűzdelve előadását, kitérve a regionális kollégiumok jelentőségére és szükségességére.

Az előadásokat követően kötetlen beszélgetés keretében, a hallgatók kérdéseire válaszoltak az előadók.