A földgáz belső piacáról szóló uniós irányelv értelmében a földgáz árát főszabály szerint a piaci folyamatoknak kell meghatározniuk.

Főtanácsnoki indítvány a C-121/15 ANODE ügyben

Az irányelv mindazonáltal lehetővé teszi a tagállamok beavatkozását a fogyasztók részére szolgáltatott földgáz árának meghatározásába, feltéve, hogy e beavatkozás célja az, hogy a földgázellátás ára a fogyasztók számára méltányos szinten maradjon. Azonban egy ilyen beavatkozás is csak olyan mértékben sértheti a földgázellátás árának szabad meghatározását, amennyiben az ténylegesen szükséges a méltányos fogyasztói árszint biztosításához.

Franciaországban olyan szabályozást fogadtak el, amely arra kötelezi a gázszolgáltatókat, hogy a fogyasztóknak hatóságilag szabályozott díjak ellenében kínálják fel a gáz szolgáltatását. A szabályozás ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy a szolgáltatók a szabályozott díjakkal versengő, azoknál alacsonyabb árakkal próbálják magukhoz csábítani a fogyasztókat.

A Bíróságnak arról kell döntenie, hogy a fogyasztók számára méltányos árra való alálicitálást lehetővé tevő, illetve a gáz árát nemcsak a fogyasztók védelme érdekében, hanem ellátásbiztonsági és a területi kohézióhoz kapcsolódó okokból szabályozó francia jogszabály összhangban van-e az irányelvvel.