Címke: EU

A minimumadó versenyhátrányba taszítja az EU-t

Az Európai Uniót is béklyóba kötheti a globális minimumadó, a bevezetését követően behozhatatlan versenyelőnyre tehet szert a világ többi vezető gazdasági nagyhatalma az EU-val szemben.

A gyógyszerekkel való párhuzamos kereskedelem az Európai Unióban

A gyógyszerekkel való kereskedelem egy sajátos területe az árukkal való Európai Unión belüli kereskedelmek. A gyógyszerpiac sajátosságainak bemutatása mellett publikációm célja, a párhuzamos kereskedelem definiálása és az ahhoz kapcsolódó fogalmak meghatározása mint az árkülönbség, árközelítés, arbitrázs valamint a generikus gyógyszer definíciója és az Európai Unió működéséről szóló szerződés egyes (EUMSZ) vonatkozó szakaszainak vizsgálata, főként a 4 alapszabadság érvényesülése: az áruk szabad mozgásának, versenyszabadságnak, mennyiségi korlátozások tilalmának érvényesülése, az erőfölénnyel való visszaélés szóló szakaszok elemzése. Ezt jogesetek segítségével kívánom bemutatni. A Szerző joghallgató. Letöltés

Határon átnyúló öröklés az Európai Unióban

Tanulmányomban a határon átnyúló öröklési ügyekben az európai öröklési rendeletmegalkotását megelőzően felmerült nehézségek és a rendelet létrejöttéhez vezető jogalkotásifolyamat sarokköveinek ismertetését követően részletesen taglalom a rendelet fő újításait, ajoghatóságra, az alkalmazandó jogra és az Európai Öröklési Bizonyítványra vonatkozószabályait, kitérve az Európai Bíróság vonatkozó eseti döntéseire és a jogalkalmazásinehézségekre. A Szerző bírósági titkár. Letöltés