A Gyulai Törvényszék 2016. április 7. napján összbírói értekezletet tartott, melyen részt vett dr. Gyarmathy Judit az Országos Bírósági Hivatal Elnökhelyettese, dr. Gerber Tamás az Országos Bírói Tanács soros elnöke, valamint dr. Harangozó Attila a Szegedi Ítélőtábla elnöke. Az értekezletet megtisztelte jelenlétével dr. Vízkelety Mariann igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár is.

Az összbírói értekezletnek két napirendi pontja volt. Elsőként dr. Bagdi Árpád Gyula a Gyulai Törvényszék elnöke tartotta meg tájékoztatóját, melynek keretében bemutatta a Békés megyei bíróságok elmúlt évi munkáját, az év során elért eredményeket, valamint a jövőben elérni kívánt célokat. Az előadásában kitért az ügyforgalmi adatokra, így többek között arra, hogy az elmúlt évben 42.737 ügy érkezett, míg a befejezett ügyek száma 43.003, vagyis meghaladja az érkezett ügyek számát. Utalt tájékoztatójában a megalapozottsági mutatókra, melyek egyrészt azt jelzik, hogy a határozatok jelentős része már elsőfokon jogerőre emelkedik, másrészt azt, hogy a másodfokú eljárások során az elsőfokú határozatok többségét helybenhagyják. Kiemelte az országos szinten is egyedülállónak tekinthető időszerűségi adatokat is. Ugyanis megyénkben a már befejezett ügyek közül 1 éven belül átlagosan az ügyek 93,17%-a fejeződött be, és mindösszesen csak 24 két éven túl folyamatban lévő ügy van.

Bemutatta a bíróságok tanúgondozási tevékenységét, valamint a „Nyitott bíróság” program folyamatosan javuló eredményeit. Ez utóbbi kapcsán elmondta, hogy évről évre nő a programban résztvevők száma, a 2015-ös évben 1.390 látogató kereste fel valamelyik Békés megyei bíróságot. Az infrastrukturális helyzetet illetően szólt a Jablonszky Ferenc program keretében végzett felújítási munkálatokról, illetve a Szarvasi Járásbíróság épületének teljes rekonstrukciójáról. A jövőre nézve elmondta, hogy a legfontosabb feladat a szakmai színvonal és az időszerűség megőrzése, továbbá folytatni kell a fejlesztéseket, hiszen a bíróságoknak is lépést kell tartani a XXI. századi követelményekkel.

Ezt követően dr. Csepregi-Matus Éva, a Bírói tanács elnöke számolt be a Bírói Tanács 2015. évi munkájáról. Elmondta, hogy az elmúlt évben az időszerűségi mutatók fenntartása érdekében többször nyilvánítottak véleményt bírák kirendeléséről, illetve támogatták az ezt követő ügyelosztási rend módosításokat is. Kiemelkedő jelentőségű volt az is, hogy hosszú idő óta először 2015-ben írtak ki két bírói álláshelyet megyénkben, mellyel kapcsolatban szintén véleményt nyilvánított a testület, és pályázati rangsort állítottak fel.

Mindezek után elsőként dr. Harangozó Attila szólalt fel, aki kiemelte a Gyulai Törvényszék időszerűségi mutatóit, és hangsúlyozta, hogy a bírák és igazságügyi alkalmazottak számára hatalmas munka volt ezt az eredményt elérni, és ugyanilyen nehéz feladata van a megyénkben dolgozóknak a továbbiakban is, hiszen ezt meg is kell őrizni. Elmondta, hogy az időszerűség mellett a megalapozottság legalább annyira fontos, de ezen a területen is helytáll a Gyulai Törvényszék, ugyanis a határozatok többségét helybenhagyják az ítélőtábla előtti eljárások során.

Az értekezleten az Országos Bírói Tanács soros elnökeként dr. Gerber Tamás beszélt a szolgálati bíróság munkájáról, megköszönte az abban részt vevő Békés megyei bírák munkáját, és említést tett a nemzetközi kapcsolatok kiterjesztéséről is. Ismertette a négy pillérből álló bírósági életpálya-modellt.

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ez nem egyenlő az illetményemeléssel, hanem számos eleme van, így például a megfelelő tárgyi feltételek biztosítása. Beszédét követően a 15 éves kiváló bírósági szolgálatért öt bírónak adott át elismerést.

Dr. Gyarmathy Judit az Országos Bírósági Hivatal Elnökhelyettese szintén elismerően nyilatkozott a Gyulai Törvényszéken elért eredményekről, majd megköszönte a törvényszék munkatársainak közreműködését a központi igazgatási feladatokban. Felszólalásában kitért a bírósági életpálya-modellre, valamint a megfelelő bírói utánpótlás biztosításának a fontosságára. Ez utóbbin belül hangsúlyozta, hogy vonzóvá kell tenni a bírói pályát. A bíróságoknak nem elég jól működni, hanem meg is kell mutatni a bírósági munkát, ebből a szempontból a sajtóval való kapcsolat és a „Nyitott bíróság” program kiemelt jelentőséggel bír. Szólt továbbá a XXI. század kihívásainak való megfelelésről, az elektronikus eljárásokról és az elektronikus ügyintézésről, valamint a tárgyalótermi hangrögzítés kialakításáról, a távmeghallgatás kiterjesztésének lehetőségeiről. Beszámolt a kodifikációs folyamatok állásáról, illetve a képzési rendszer fejlesztésének irányairól is. Ezt követően az OBH Elnökhelyettese négy bírónak nyújtott át elismerést.

A rendezvény végén egy kötetlen beszélgetésre került sor a törvényszék Dísztermében, melynek során számos javaslat, észrevétel elhangzott, és lehetőség volt kérdezésre is.