Az Európai Parlament elfogadta azt a Bizottság által javasolt rendeletet, amelynek célja azon polgárok költségeinek és adminisztratív terheinek csökkentése, akiknek egy másik uniós tagállamban kell bemutatniuk valamilyen közokiratot.

Jelenleg a más uniós tagállamba költöző, illetve ott élő polgároknak bélyegzővel kell igazolniuk közokirataik (például a születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat) eredetiségét. Az új rendeletnek köszönhetően a továbbiakban már nem lesz szükség erre a bélyegzőre és a kapcsolódó bürokratikus eljárásra, amikor valaki egy adott tagállamban kiállított közokiratot valamely másik tagállam hatóságaihoz kíván benyújtani.

A rendelet kizárólag a közokiratok eredetiségére terjed ki, így a tagállamok továbbra is a saját nemzeti jogszabályaikat alkalmazzák a valamely más uniós tagállam által kibocsátott közokiratok tartalmának és hatályának elismerését illetően.

„Jó hírünk van azok számára, akik egy másik tagállamba költöznek, például tanulás vagy munkavállalás céljából” – jelentette be VěraJourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos. „Ezeknek a polgároknak gyakran költséges és időigényes bürokratikus eljárásokon kell átesniük ahhoz, hogy benyújthassák a lakóhelyük szerinti országban történő házasságkötéshez vagy munkavállaláshoz szükséges közokiratot. A mai napon véget vetünk ennek a bürokráciának, és megkönnyítjük az emberek Európai Unión belüli mozgását.”

Az új rendelet számos bürokratikus eljárás megszűnését jelenti

A valamely uniós tagállam által kibocsátott közokiratokat (például a születési vagy házassági anyakönyvi kivonatot vagy az erkölcsi bizonyítványt) a többi tagállamban is hitelesnek kell elfogadni az eredetiségüket igazoló bélyegző (az úgynevezett apostille) nélkül is;

A rendelet megszünteti továbbá a polgárok azon kötelességét is, hogy a közokirataikról minden esetben hiteles másolatot és hiteles fordítást nyújtsanak be. A polgárok a valamennyi uniós nyelven rendelkezésre álló többnyelvű formanyomtatványt is használhatják majd – ezt a benyújtáskor fordítási segédletül a közokirataikhoz csatolva elkerülik a fordítás szükségességét;

A rendelet biztosítékokat vezet be a visszaélések ellen: amennyiben a közokiratot átvevő hatóság megalapozottan kétségbe vonja egy közokirat eredetiségét, a meglévő informatikai platformon – a belső piaci információs rendszeren (IMI) – keresztül ellenőrizheti azt a másik ország kiállító hatóságánál.

A következő lépések: A tagállamoknak a rendelet hatálybalépésétől számított két és fél év áll rendelkezésükre ahhoz, hogy minden olyan szükséges intézkedést elfogadjanak, amely ezen időszak leteltével lehetővé teszi a rendelet zökkenőmentes alkalmazását.

Háttér-információk

Megközelítőleg 13 millió uniós polgár él a sajátjától eltérő uniós tagállamban. Egy Eurobarométer felmérés szerint az európai polgárok 73 %-a véli úgy, hogy lépéseket kellene tenni a közokiratok uniós országok közti áramlásának megkönnyítése érdekében. A polgárok gyakran kifogásolják, hogy egy adott uniós tagállamban kiállított közokiratot egy másik tagállamban csak költséges bürokratikus eljárás árán fogadnak el eredetinek. Ezek az időigényes alakiságok túlzottak és szükségtelenek, és akadályozzák az uniós polgárokat a Szerződésekben biztosított jogaik gyakorlásában.