Befejezte az Állami Számvevőszék a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete 2011–2014 közötti időszakra kiterjedő szabályszerűségi ellenőrzését. Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a NAV irányítási és egyéb ellenőrzési jogosultságait a jogszabályoknak megfelelően gyakorolta. A NAV KEKI pénzügyi gazdálkodásában, valamint vagyongazdálkodásában szabálytalanságokat tárt fel az ellenőrzés, továbbá a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése során is hiányosságok voltak. Az intézmény 2016. január 1-jén beolvadt a NAV-ba.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetét (továbbiakban: NAV KEKI) 2011. január 1-jével hozták létre, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) által foglalkoztatottak részére egészség megőrzési, egészségügyi, szociális és kulturális feladatok ellátására, továbbá a munkavégzésükhöz szükséges képzés, továbbképzés megszervezésére és lebonyolítására. Az irányító szervi feladatokat az ellenőrzött időszakban a NAV látta el. A NAV KEKI vagyona 2014. év végén 2 milliárd 874 millió Ft volt.

A NAV irányítási és egyéb ellenőrzési jogosultságait a jogszabályoknak megfelelően gyakorolta. 2011–2013 között hiányosság volt azonban, hogy az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelményeket nem érvényesített az intézménynél. A NAV KEKI belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése – a kontrollkörnyezet kialakításának és a kockázatkezelési rendszer kialakításának és működtetésének 2011–2012. évi hiányosságai miatt – nem volt szabályszerű. Az intézmény vezetője 2011-2012 között nem mérte fel és nem állapította meg a szervezet tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, továbbá 2012. július 1-jétől gondoskodott csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzés működtetéséről. Az intézmény vezetője kialakított és alkalmazott olyan követelményeket, amelyek biztosították a rendelkezésre álló források szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

A NAV KEKI pénzügyi gazdálkodásában a gazdálkodási jogkörök gyakorlása a kiadási előirányzatok felhasználása során 2011–2012 között részben volt megfelelő, valamint az intézmény a közbeszerzési előírásokat nem tartotta be. Az előirányzat felhasználásához kapcsolódó évközi korlátozó intézkedéseket az intézmény végrehajtotta, a befizetési kötelezettséget teljesítette. Az előirányzat-maradvány megállapítása és felhasználása szabályszerű volt. A zavartalan feladatellátásához a fizetőképesség folyamatos fennállása érdekében az intézmény intézkedett. Az eredményszemléletű számvitel bevezetésével kapcsolatos feladatokat szabályszerűen végrehajtotta. Az intézmény vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A 2011–2014. évi éves költségvetési beszámolók mérlegeiben szabálytalanul mutatott ki olyan eszközöket, amelyeket a jogszabályban foglaltak alapján a vagyonkezelő mutathat ki, miközben nem rendelkezett az állami vagyon kezelésére vonatkozó szerződéssel. A leltározás 2011–2012 között nem volt szabályszerű, a mérlegtételek alátámasztásához a leltárt az intézmény 2011-ben nem állította össze, 2012-ben pedig a források leltározását nem végezte el. A vagyonelemek hasznosítása kockázatos volt. A helyiségek bérbeadási folyamata során a bérleti díjakat nem alapozta meg önköltségszámítás a belső szabályzatban előírtak ellenére, a szerződések megkötése előtt az intézmény rendszeresen nem győződött meg az átláthatóság követelményének érvényesüléséről. A pénzügyi és vagyongazdálkodás ellenőrzése során feltárt szabálytalanságok nem igazolták az intézmény által az integritás szemlélet érvényesítése érdekében tett intézkedéseket.

Az ÁSZ a NAV (mint a NAV KEKI általános és egyetemes jogutódja) vezetőjének fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.