„Forum Sententiarium Curiae” címmel megjelent a legfelső bírói fórumon tevékenykedő joggyakorlat-elemző munkacsoportok munkáját bemutató, tudományos igényű online folyóirat első száma.

Amint a negyedévente megjelenő periodika címválasztása is tükrözi, a most induló folyóirat olyan, nyilvánosan elérhető platformot kíván megteremteni, ahol helye van a bírói gyakorlattal kapcsolatos szakmai vitáknak, a legkülönbözőbb érvek végiggondolásának.

A folyóirat első számában az egyes csoportok vezetői programadó írásukban mutatják be a vizsgálatuk legfontosabb szempontjait, annak módszereit és ütemezését. 

A szerkesztőbizottság elnöke, Dr. Darák Péter, a bizottság tagjai Dr. Akácz József, Dr. Fekete Zsuzsanna, Dr. Kovács András, Dr. Murányi Katalin és a szerkesztő Dr. Osztovits András várják az egyes vitás kérdésekhez a tanulmányokat, amelyeket a folyóirat következő számaiban fogunk közölni.

A Forum Sententiarium Curiae a Kúria honlapján olvasható.