Az Európai Bizottság uniós szintű konzultációt indított a munkáltatók képviselőivel és a szakszervezetekkel a munkaszerződésekre vonatkozó szabályok korszerűsítéséről, hogy azok a munkavállalók szempontjából méltányosabbá és kiszámíthatóbbá váljanak – közölte az uniós bizottság.

A tájékoztatás szerint a munka- és életkörülmények közötti különbségek csökkentése érdekében a bizottság ki akarja bővíteni a munkaszerződésekről szóló jelenleg hatályos irányelvet a foglalkoztatás valamennyi új formájára, valamint korszerűsíteni a szabályokat, figyelembe véve az elmúlt évtizedekben a munkaerőpiacon végbement változásokat.
    

A bizottság azt szeretné, hogy a munkavállalók alaposabban megismerhessék az őket megillető jogokat, ezáltal hatékonyabban tudják érvényre juttatni azokat. Az elképzelés szerint a munkáltatók számára a szabályok aktualizálása egyértelműbb jogi helyzetet és nagyobb jogbiztonságot eredményez, ami gátolja a tisztességtelen versenyt.
    

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke, euróért és szociális párbeszédért felelős biztosa a szociális jogok európai pillérének előmozdítása érdekében indított konzultációról elmondta, időszerű a foglalkoztatás új formáival kapcsolatos kihívások kezelése és a megfelelő munkafeltételek biztosítása. Az egységes szabályok és a közös méltányos foglalkoztatási előírások a munkavállaló mellett megvédik azokat a vállalatokat, amelyek megfelelő tájékoztatást nyújtanak a munkakörülményeiket illetően.
    

Marianne Thyssen foglalkoztatáspolitikáért felelős biztos hangsúlyozta, a munkavállalóknak joguk van a munkavállalás megkezdésekor írásos tájékoztatást kérni jogaikról és kötelezettségeikről, ugyanakkor európai milliók vállalnak munkát nem szabványos szerződések aláírásával, ami bizonytalanságot eredményez. Az unióban világos szabályoknak kell lenni minden munkavállalóra nézve státuszuktól függetlenül, legyen az informatikai platform munkatársa vagy akár kiszolgáló személyzet.
    

A konzultáció keretében a szociális partnerek november 3-ig közölhetik véleményüket és észrevételeiket a munkaszerződésekre vonatkozó uniós jogszabályok tervezett aktualizálásával kapcsolatban, amelyeket összegezve az uniós bizottság még az év vége előtt konkrét jogalkotási javaslat formájában kíván előterjeszteni.