A Bizottság áttekinti a 2015. évi európai migrációs stratégia teljesítése terén elért haladást, és felvázolja az erősebb, hatékonyabb és méltányosabb uniós migrációs és menekültügyi politika még hiányzó elemeinek pótlásához szükséges következő lépéseket. Az európai migrációs stratégia félidős felülvizsgálatából kitűnik, hogy az elmúlt két évben az uniós migrációkezelésnek köszönhetően csökkentek az irreguláris migráció ösztönzői, erősödött külső határaink védelme, sikerült eleget tennünk a menekültek segítésével kapcsolatos kötelességünknek, és javultak az Európába vezető legális beutazási lehetőségek. Mivel az Európára nehezedő migrációs nyomás még mindig magas, rendkívül fontos, hogy ezen eredményekre építve folytassuk a jelenlegi erőfeszítéseket, fokozzuk a stabilabb és strukturáltabb megoldásokra irányuló munkát, és készen álljunk arra, hogy hathatós választ adjunk az előre nem látható eseményekre.

A Bizottság – az eddigi eredményekre építve – a mai napon számos új kezdeményezésre tesz javaslatot a kulcsfontosságú területeken, ideértve a következőket:

  • Új intézkedések az EU visszatérési politikájának hatékonyabbá tételére: Tekintettel arra, hogy a visszaküldési arány továbbra sem kielégítő (2014–2015-ben kb. 36%) és a közeljövőben a becslések szerint mintegy 1,5 millió főnek kell visszatérnie az uniós tagállamokból, a Bizottság minden téren javasolja a visszatérést célzó erőfeszítések fokozását. Az Európai Határ- és Parti Őrségen belül működő visszatérési osztályt jelentősen megerősítik annak érdekében, hogy az ügynökség ténylegesen proaktív visszatérés-kezelési megközelítést tudjon alkalmazni, és képes legyen a visszatérések uniós szintű igazgatásának irányítására és koordinálására. A tagállamoknak tovább kell egyszerűsíteniük visszaküldési politikájukat a Bizottság 2017. évi ajánlásával és a visszatérésre vonatkozó cselekvési terv aktualizált változatával összhangban, az Európai Határ- és Parti Őrséggel szoros együttműködésben. A Bizottság ennek céljából a mai napon közzéteszi a visszatérésre irányadó kézikönyv felülvizsgált változatát, amely tartalmazza ezeket a visszatéréssel kapcsolatos, tagállamoknak szóló ajánlásokat.
     
  • Új áttelepítési program, amely a következő két év során legalább 50 000 különösen kiszolgáltatott, nemzetközi védelemre szoruló személy Európán kívülről történő áttelepítését biztosítja azokba a tagállamokba, amelyek erre önkéntesen vállalást tesznek. A Bizottság 500 millió eurót különített el a tagállamok áttelepítési erőfeszítésének támogatására. A javaslat részét képezi a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseinek, hogy életképes, biztonságos és jogszerű alternatívákat kínáljon azok számára, akik csempészhálózatok kezébe kerülve kockáztatják életüket. A mai ajánlás a 2017. július 4-én elindított, áttelepítésre vonatkozó vállalástételi kampány nyomon követése és kiegészítése, mely kampány eddig 14 000 vállalást eredményezett 11 tagállam részéről.
     
  • A legális migrációra irányuló kísérleti projektek annak érdekében, hogy az irreguláris migrációs áramlatok az uniós tagállamokba irányuló szükségletalapú gazdasági migrációvá alakuljanak át. A kísérleti projektek, amelyek koordinálásához és finanszírozásához a Bizottság segítséget nyújthat, kezdetben azokra a harmadik országokra összpontosulnának, amelyek bizonyították az irreguláris migráció elleni küzdelem és az irreguláris migránsok visszafogadását célzó közös megoldások kialakítása iránti politikai elkötelezettségüket.

Ezen túlmenően a Bizottság felszólítja a tagállamokat arra, hogy sürgősen mutassanak fel eredményeket a közös európai menekültügyi rendszer reformja terén, valamint fokozzák erőfeszítéseiket a migrációs származási és tranzitországokkal folytatott együttműködést illetően, különösen az „Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért” eszköznek nyújtott további hozzájárulások révén.

Arra is emlékeztet a Bizottság, hogy az Európai Unió Tanácsának a menekültek áthelyezésére vonatkozó határozatai azokra az egyértelműen nemzetközi védelemre szoruló személyekre alkalmazandók, akik 2017. szeptember 26-ig érkeztek Olaszországba vagy Görögországba. Ezért jelenleg a legsürgetőbb prioritás a szeptember 26-ig érkezett, áthelyezésre jogosult személyek fennmaradó részének mielőbbi áthelyezése.

A teljes sajtóközlemény itt olvasható.