2018. január 1-jén lép hatályba az új polgári, illetve a közigazgatási perrendtartás, 2018 júliusában pedig a büntető eljárásjogi kódex. Az alapvetően megújuló eljárási rendszer a bírósági szervezetet is kiemelkedő szakmai és igazgatási kihívások elé állítja.

A bírák és igazságügyi alkalmazottak az év eleje óta készülnek az átállásra és a jogkereső polgárok magas színvonalú kiszolgálására. A változások a bíróságokra érkező évi csaknem 1,5 millió ügy mindegyikét érintik. A szervezetben mintegy 5000 bíró, titkár, fogalmazó vár szakmai támogatásra, a szervezeten kívül pedig több millió ügyfél tájékoztatásra. Mindezekre figyelemmel a felkészülés hatalmas feladat, s egyben nagy felelősség is. A jogbiztonság, a jogállami működés fennmaradása múlik azon, hogy a bírósági eljárások januártól továbbra is zökkenőmentesen folyjanak le.

Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) a kódexek alkalmazására történő felkészülést projektszervezetek keretében valósítja meg. A szakmai munka mindhárom eljárási törvényhez kapcsolódó projektben 3-3 – jogszabály-véleményezési, képzési és igazgatási – munkacsoportban zajlik.

Amit az új Polgári perrendtartás (Pp.) bevezetéséről tudni érdemes

Az E-kódex Pp. projektben összesen 24-en dolgoznak: 2 kúriai, 3 ítélőtáblai, 9 törvényszéki és 4 OBH-ba beosztott bíró, 1 OBH-ba beosztott titkár, 1 törvényszéki fogalmazó, valamint 4 OBH-s tisztviselő. Köztük többen szakmai, illetve igazgatási vezetők.

A projekttagok összesen csaknem 1300 oldal terjedelmű, 100 jogszabály módosítását tartalmazó előterjesztést véleményeztek, ennek kapcsán önálló jogalkotási javaslatokat is megfogalmaztak. Összesen 310 oldalnyi észrevétel készült. 

A projektek másik kiemelt területe a bírák, igazságügyi alkalmazottak képzése szakmai tartalmának meghatározása. 68 bíró és 23 lektor (kúriai bírák) 3 hónapig dolgozott azon – munkáján felül –, hogy egy 1800 oldal terjedelmű tananyagot készítsen. Az egyedülálló tananyag egy változásokra fókuszáló kommentár, amely az időközbeni jogszabály-változásokat is folyamatosan követi.

Ez a tananyag a most ősszel zajló nagyszabású képzés-sorozat alapja, amelynek eredményeként minden polgári, valamint közigazgatási és munkaügyi ügyszakban dolgozó bíró, titkár és fogalmazó, összesen csaknem 2500 fő részesül az új perrendi szabályokat bemutató oktatásban. A cél az országosan egységes minőségű képzés, előre meghatározott tematika és előadások alapján. Ennek első lépése volt egy 7 napos, 50 előadás-sorozatból álló ún. „képzők képzése”, amelynek résztvevői ezekben a hetekben adnak elő a törvényszékeken, 22 helyszínen tartandó helyi képzéseken.

A tananyagírás és a képzés során a modern technika lehetőségeit maximálisan kihasználták. A tananyag a bírósági dolgozók számára elérhető elektronikus formában készült. A szöveges anyagok mellett folyamatábrák, okos eszközökkel is lejátszható podcastok, hang- és videofájlok segítik a megértést. Mindezekhez olyan fejlesztések voltak szükségesek – így például egy elektronikus tanulást szervező program beszerzése –, amelyek a későbbiekben más oktatás kapcsán is felhasználhatók.

Az Országgyűlés 2017-re és 2018-ra évi 233 millió Ft költségvetési forrást biztosított a bíróságoknak a három kódex bevezetésével összefüggő képzésre. A Pp. kapcsán 2017-ben már felmerült és a jövőbeni feladatokra tervezett összeg 113 millió Ft dologi kiadás és 60 millió Ft személyi költség. Ez egyebek mellett a képzéseken résztvevők ellátását, szállását, a videofelvételek elkészítésének díját, valamint a személyi költség esetében a tananyagírók, lektorok, előadók és valamennyi projekttag díjazását is tartalmazza. A tananyagírásban, lektorálásban közreműködő bírákkal – a szerzői jogokra tekintettel – külön szerződést kötött az OBH. A projektben és a segédlet elkészítésében részt vevő bírák és igazságügyi alkalmazottak az ítélkező vagy igazgatási munkájukon felül, tárgyalási, illetve egyéb kedvezmény nélkül látják el feladataikat.

A projektek a jogszabályváltozásokhoz kapcsolódó igazgatási, munkaszervezési feladatok elvégzését is támogatják. A Pp. projekt tagjai egyebek mellett kidolgoztak 26 olyan új nyomtatványt, amelyeket akkor kapnak meg az ügyfelek, amikor őket tárgyalásra idézik.

Amit az önálló Közigazgatási perrendtartás (Kp.) bevezetéséről tudni érdemes

Az E-kódex Kp. projektben összesen 34-en dolgoznak: 6 kúriai, 1 ítélőtáblai, 2 törvényszéki, 14 közigazgatási és munkaügyi bírósági és 6 OBH-ba beosztott bíró, 1 OBH-ba beosztott titkár, valamint 4 OBH-s tisztviselő. Köztük is többen szakmai, illetve igazgatási vezetők.

A projekttagok által véleményezett 12 törvényjavaslatból csak az ún. „Kp. saláta” 242 törvénymódosítást tartalmazott. Összesen 199 oldalnyi összesített észrevételt állítottak össze a szaktárcák részére.

A Kp. projektben 15 bíró és 5 lektor (kúriai bírák) dolgozott 2 hónapig – szintén munkáján felül –, hogy a mintegy 900 oldalas tananyag elkészüljön. A tananyag a Pp. vonatkozó szabályaihoz készült segédletet is magában foglalja, és ugyanolyan elvek mentén épül fel, mint a Pp. projektben írt mű. A Kp. kapcsán is az ősszel indult képzés-sorozat, amelynek eredményeként minden közigazgatási és munkaügyi ügyszakos bíró, titkár és fogalmazó, összesen csaknem 450 fő részesül az új perrendi szabályokat bemutató oktatásban. Tekintettel a kisebb létszámra, a Kp. esetében csak központi képzés keretében, 4 turnusban zajlik az oktatás. A tananyagírás és a képzés a Kp. esetében is a legmodernebb technikai megoldásokkal történt. A Kp. képzése kapcsán 2017-ben már felmerült és a jövőbeni feladatokra tervezett összeg 18 millió Ft dologi kiadás és 52 millió Ft személyi költség.

A Kp. projektben az igazgatási kérdések különös hangsúlyt kaptak, miután a közigazgatási perrendi szabályok változása a szervezetet is jelentős mértékben érinti. Az új törvény hatályba lépésével a tanácsban való eljárás (három hivatásos bíró) válik általánossá. Csökken a bírósági titkárok eljárási hatásköre, ezáltal a bírákra több feladat hárul. A 20 közigazgatási és munkaügyi bíróság közül 8 kiemelt, „régióközponti” szerephez jut, a Fővárosi Törvényszék pedig új elsőfokú hatásköröket kap, illetve másodfokon országos illetékességgel valamennyi fellebbezést elbírál. Emellett új típusú ügyek jelennek majd meg a közigazgatási ügyszakban. A bíróságokon mindezek miatt létszámbővítésre lesz szükség. A Kp. projekt becslést készített arról, hogy 2018-ban előreláthatólag mennyi ügy érkezik majd a közigazgatási és munkaügyi ügyszakba, ennek feldolgozásához mekkora bírói és igazságügyi alkalmazotti létszám szükséges, kérdőíves felméréssel prognosztizálta a szervezeten belüli mozgásirányokat és komplex intézkedési terv mintát készített a régióközponti bíróságoknak.

A Büntetőeljárás (Be.) is megújult

Az Országgyűlés elfogadta az új Be.-t is, amely 2018. július 1-jén lép hatályba. A felkészülést célzó munka az E-kódex Be. projektben is elkezdődött. E projektben összesen 23-an dolgoznak: 3 kúriai, 5 ítélőtáblai, 5 törvényszéki, 2 járásbírósági és 4 OBH-ba beosztott bíró, 1 nyugalmazott bíró, valamint 3 OBH-s tisztviselő. Közülük ugyancsak többen szakmai, illetve igazgatási vezetők.

Tájékozott ügyfelek

A változások az ügyfeleket is kihívások elé állítják. Az ítélkezés eredményessége, a bíróság iránti bizalom nagyban múlik azon, hogy mennyire ismerik majd az új szabályokat. Ezért kiemelkedően fontos, hogy a bíróságok figyelmet fordítsanak a jövendő ügyfelek tájékoztatására is. Ennek érdekében a bíróságok és az OBH – az Igazságszolgáltatás Európai Napjával kezdődően, ez év végéig és 2018 elején – tájékoztató anyagok, rendezvények segítségével igyekeznek minden hasznos információt átadni a jogkereső közönségnek.