Az Európai Bizottság közleményt adott ki, melyben felvázolta, mire van szükség az emberkereskedelem eredményesebb megakadályozása érdekében és milyen konkrét intézkedések mellett kötelezi el magát. A 2012–2016-os uniós stratégiára építve és az utóbbi időben jelentkező migrációs, gazdasági és biztonsági kihívások figyelembevételével a Bizottság a közleményben meghatározta, melyek a legfontosabb célkitűzések az emberkereskedelem felszámolására irányuló küzdelem terén.

A Bizottság által meghatározott prioritások kijelölik, mely területeken van szükség azonnali intézkedésekre az EU és a tagállamok részéről az emberkereskedők üzletszerű tevékenységének ellehetetlenítése, az áldozatokat megillető jogok hatékonyabb érvényre juttatása, valamint a belső és a külső erőfeszítések fokozása érdekében.

Dimitrisz Avramopulosz migrációs ügyekért, uniós belügyekért és uniós polgárságért felelős biztos hangsúlyozta: „A 21. században teljességgel elfogadhatatlan – Európában éppúgy, mint másutt –, hogy embereket kizsákmányoljanak, és úgy adjanak-vegyenek, mint valami árucikket. Az évek során az EU jogi és operatív eszközöket fejlesztett ki, hogy segítségükkel fellépjen e szörnyű bűncselekmény ellen. Még több erőfeszítésre van azonban szükség, mivel a migrációs válság és a nemzetközi szintű biztonsági fenyegetések miatt az emberek kiszolgáltatottabbá váltak: könnyebben esnek áldozatul a bűnözői hálózatoknak, és könnyebb őket kizsákmányolni. Felszólítom mindegyik tagállamot, hogy erőteljesebb nyomozati és vádhatósági munkát folytatva haladéktalanul lépjen fel a gátlástalan bűnözőkkel szemben, védelmezze jobban az áldozatokat, és maradéktalanul alkalmazza az áldozatok védelmét szolgáló uniós szabályokat. Mindenkit felkérek továbbá arra, hogy működjön szorosabban együtt a nemzetközi partnerekkel. Az emberkereskedelem nem csak Európán belül jelent problémát – mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy mindenütt felszámoljuk ezt a jelenséget.”

A Bizottság nyomon fogja követni a közleményében felvázolt intézkedéseket, és 2018 végéig jelentésben számol majd be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az elért eredményekről.

Közlemény az emberkereskedelem felszámolására irányuló uniós stratégia végrehajtásának utánkövetéséről és további konkrét intézkedések meghatározásáról (angolul)

Az emberkereskedelem felszámolására irányuló európai uniós stratégia (2012–2016) (magyarul)