Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Családbarát Munkahely” pályázatra idén 12 bíróság nevezett. A Debreceni és a Győri Ítélőtábla, a Debreceni, az Egri, a Gyulai, a Kaposvári, a Miskolci, a Nyíregyházi, a Szegedi, a Szekszárdi, a Szombathelyi és a Veszprémi Törvényszék szeretné 2018-ban elnyerni a családbarát címet. – Beszélgetés a Miskolci Törvényszék elnökével, Répássy Árpáddal a pályázatról és a családbarát munkahely jelentőségéről.

Hogyan lehet egy bíróság családbarát?

A bíróságok családbarát jellegét alapvetően támogató tényező a munkahelyi stabilitás és kiszámíthatóság. E mellett a bíróság, mint munkahely családbarát szerepének fokozásához a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtését, a munkavállalói elégedettség növelését biztosító – a bírósági szervezet sajátosságaihoz igazodó – fejlesztések jelentősen hozzájárulhatnak. A fejlesztések egyik iránya a demográfiai folyamatokhoz igazodó intézkedések bevezetése lehet, mely kiterjed a gyermekeket nevelő munkavállalók és a nyugdíj előtt álló, illetve nyugdíjas kollégák támogatására is. A családbarát politika másik – a munkavállalói lojalitás szempontjából lényeges – területe lehet a család és a munkahely kohéziójának erősítése, a dolgozók közötti támogató összetartozás érzésének fokozása.

Miért fontos, hogy egy munkahely családbarát legyen?

A „családbarát” cím megszerzése már önmagában is fokozza az adott munkahely attraktivitását, növeli imázsát és javítja a társadalmi elfogadottságát.

A potenciális munkavállalók szívesebben választják a munka és a magánélet egyensúlya mellett elkötelezett, a munkavállalói igényeket a lehető legmagasabb szinten kielégítő, a dolgozói érdekeket előtérbe helyező munkáltatókat. A munka, a család és a magánélet összehangolását segítő gyakorlatok, politikák bevezetése által a munkavállalói elégedettség, lojalitás javul, a dolgozók elkötelezettebbek lesznek a munkahely iránt, magukénak érzik a munkahely feladatait, problémáit, azok megoldásán lelkesebben, hatékonyabban dolgoznak, fogékonyabbak a kitűzött célok megvalósítására. Az elégedett, kiegyensúlyozott, a munkájukra hivatásként tekintő munkavállalók jelentős mértékben hozzájárulnak a szervezet produktívabb működéséhez. 

Az elmúlt években milyen erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy elnyerjék a családbarát munkahely címet?

A Miskolci Törvényszék kiemelt fontosságú céljának tekinti és tekintette az elmúlt években is a családi élet és az alkotó munka összehangolását, a szervezet családbarát szemléletének fokozását. A fejlesztések irányának meghatározása érdekében dolgozói elégedettségmérést szervezett, ezáltal valamennyi kolléga számára lehetővé tette, hogy a kérdőívek kitöltése útján maga is részt vegyen a „jó gyakorlatok” kialakításában. A dolgozói igények alapján eseti jelleggel lehetővé vált a rész- és a rugalmas munkaidő, az eltérő munkarend igénybe vétele.

A munkahelyi kohéziót, a közös élményeket a családtagok részvételével megvalósuló szabadidős programok, kirándulás, Mikulás, farsang, csapatépítő tréningek szervezése által biztosítja a törvényszék. A nyugdíjas kollégáknak mintegy 40 éve minden esztendőben nyugdíjas találkozót szervezünk.

A dolgozók javaslatai alapján a Miskolci Törvényszék több éve rendszeresen felkarol egy-egy kezdeményezést a jótékonyság jegyében: az elmúlt években adventkor a bíróság dolgozói a Vöröskereszt sátrában – a „Szeretet Sütigyárban” – mézeskalácsot sütöttek a rászoruló családok javára. A törvényszék a helyi médiával összefogva Mikulásra csokoládégyűjtést szervezett a „Csak egy tábla csoki” elnevezésű kezdeményezés keretében hátrányos helyzetű gyermekeknek, továbbá minden évben adományokat gyűjt egy-egy sérülékeny csoport részére. A Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével együttműködve évente többször véradást rendez a bíróság épületében.

A törvényszék a jövőben az eddigi gyakorlatát fenntartva, illetve annak továbbfejlesztésével és újabb családbarát intézkedések, munkaszervezeti megoldások bevezetésével kívánja erősíteni a dolgozók számára a támogató szellemű munkahely nyújtotta biztonság-, stabilitás- és összetartozás érzését.