Címke: gyermekbarát igazságszolgáltatás

Gyermekbarát igazságszolgáltatás

A gyermekek többféleképpen kerülhetnek kapcsolatba az igazságszolgáltatással – áldozatként, vádlottként vagy tanúként, az ügyben érdekelt személyként, vagy oktatás keretében. Kiszolgáltatott helyzetüket felismerve a XX. században egyre inkább előtérbe kerül a gyermekek jogainak rögzítése az élet minden területére vonatkozóan – így az igazságszolgáltatással való találkozással kapcsolatban is. A tanulmány első része a gyermekbarát, valamint a gyermekközpontú igazságszolgáltatás fogalmát határozza meg, valamint a gyermekbarát igazságszolgáltatás előzményének tekintendő nemzetközi dokumentumokat mutatja be  kronológiai sorrendben. A gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulása alapvető feltételeinek bemutatását követően a Magyarországi helyzetet elemzi. Arra keresu a választ, hogy hogyan érvényesülnek a nemzetközi elvek, iránymutatások hazánkban, a gyakorlatban és a jogalkotásban....

Megerősített gyermekvédelem a bírósági, hatósági eljárásokban – Elfogadták a nemzetközi igazságügyi együttműködésről szóló törvényjavaslatot

Az Országgyűlés 172 igen szavazattal elfogadta a szülői felelősséget érintő nemzetközi igazságügyi együttműködésről szóló törvényjavaslatot, ezáltal megerősítve a gyermekek védelmét és érdekeik érvényre jutását az őket érintő bírósági, hatósági eljárásokban – írta szerdán Varga Judit igazságügyi miniszter Facebook oldalán.

Gyermekjogok érvényesülése a szabálysértési jogban

A tanulmány a fiatalkorúak szabálysértési jogára koncentráltan mutatja be a szabálysértési jogfejlődést, a gyermekjogok megjelenését a joganyagban, elemzi a hatályos rendelkezéseket és gyakorlati kérdéseket vet fel. A fiatalkorúakkal szembeni más elbánás követelménye a hazai kihágási, később szabálysértési jogban szinte a kezdetektől megmutatkozik, ennek megnyilvánulási formái az adott kor elvárásaihoz és szemléletéhez igazodnak. A gyermekjogok érvényesítése útján a kriminalizálódó gyermekek védelme és formálása iránti állami elkötelezettség nyilvánul meg a jogalkalmazásban, mely -a felelősség megállapításán és a megfelelő szankció kiszabásán túl – mára egyértelműen elfogadottan kiemelt társadalmi érdek. A téma kiemelt jelentőségű, mert bár a fiatalok által okozott sérelem vagy veszély ezekben...

Gyermekközpontú igazságszolgáltatás Magyarországon

A tanulmány témája a hazai gyermekközpontú igazságszolgáltatás eredményei a büntetőeljárásban, kitérve néhány nemzetközi dokumentumra és a gyermekközpontú igazságszolgáltatás történeti alakulására. A mű ismerteti, hogy a különleges bánásmódot igénylő személyekre vonatkozó rendelkezések, illetve a fiatalkorúakra vonatkozó speciális eljárásjogi szabályok – kitérve a fiatalkorúak bíróságára is – megfelelnek-e a nemzetközi elvárásoknak, és a magyar büntető igazságszolgáltatás gyermekbarátnak tekinthető-e. A Szerző bírósági titkár. A dolgozatot a Pécsi Tudományegyetem fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzésének keretében készült 2020. december hónapban, melyet a Szerző 2021. január 17. napján aktualizált. Letöltés

Jogellenes gyermekelvitel – Beszélgetés Kölcsényi Soma ügyvéddel

Jogellenes gyermekelvitel – Beszélgetés Kölcsényi Soma ügyvéddel

“Ez egy nagyon speciális eljárás, speciális eljárásrenddel, nagyon szűk és korlátozott bizonyítási keretekkel” – hangsúlyozza Kölcsényi Soma ügyvéd a gyermek külföldre történő jogellenes elvitelét követő jogi procedúrával kapcsolatban. Az irányadó jogszabályokról és a visszavitel érdekében indított eljárás lényegi kérdéseiről beszélgettünk.

Dr. Kölcsényi Soma – Jogellenes gyermekelvitel

Dr. Kölcsényi Soma – Jogellenes gyermekelvitel

“Ez egy nagyon speciális eljárás, speciális eljárásrenddel, nagyon szűk és korlátozott bizonyítási keretekkel” – hangsúlyozza Kölcsényi Soma ügyvéd a gyermek külföldre történő jogellenes elvitelét követő jogi procedúrával kapcsolatban. A jogellenes gyermekelvitelről, az irányadó jogszabályokról és a visszavitel érdekében indított eljárás lényegi kérdéseiről beszélgettünk.

Alaptörvény-ellenes a prostitúcióban érintett gyerekek szabálysértési ügye – Mulasztásával sértett alapvető jogokat a jogalkotó – Ab-döntés

Az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alaptörvény-ellenességet idézett elő azáltal, hogy a Szabálysértési törvény bírósági jogorvoslati szabályai nem állnak összhangban az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésben rögzített jogorvoslathoz való jog alkotmányos elvárásaival – állapította meg az Alkotmánybíróság 2020 júliusában.

  • 1
  • 2
  • 5