Címke: gyermekbarát igazságszolgáltatás

Gyermekjogok érvényesülése a szabálysértési jogban

A tanulmány a fiatalkorúak szabálysértési jogára koncentráltan mutatja be a szabálysértési jogfejlődést, a gyermekjogok megjelenését a joganyagban, elemzi a hatályos rendelkezéseket és gyakorlati kérdéseket vet fel. A fiatalkorúakkal szembeni más elbánás követelménye a hazai kihágási, később szabálysértési jogban szinte a kezdetektől megmutatkozik, ennek megnyilvánulási formái az adott kor elvárásaihoz és szemléletéhez igazodnak. A gyermekjogok érvényesítése útján a kriminalizálódó gyermekek védelme és formálása iránti állami elkötelezettség nyilvánul meg a jogalkalmazásban, mely -a felelősség megállapításán és a megfelelő szankció kiszabásán túl – mára egyértelműen elfogadottan kiemelt társadalmi érdek. A téma kiemelt jelentőségű, mert bár a fiatalok által okozott sérelem vagy veszély ezekben...

Gyermekközpontú igazságszolgáltatás Magyarországon

A tanulmány témája a hazai gyermekközpontú igazságszolgáltatás eredményei a büntetőeljárásban, kitérve néhány nemzetközi dokumentumra és a gyermekközpontú igazságszolgáltatás történeti alakulására. A mű ismerteti, hogy a különleges bánásmódot igénylő személyekre vonatkozó rendelkezések, illetve a fiatalkorúakra vonatkozó speciális eljárásjogi szabályok – kitérve a fiatalkorúak bíróságára is – megfelelnek-e a nemzetközi elvárásoknak, és a magyar büntető igazságszolgáltatás gyermekbarátnak tekinthető-e. A Szerző bírósági titkár. A dolgozatot a Pécsi Tudományegyetem fiatalkorúak ügyeinek szakjogásza képzésének keretében készült 2020. december hónapban, melyet a Szerző 2021. január 17. napján aktualizált. Letöltés

Jogellenes gyermekelvitel – Beszélgetés Kölcsényi Soma ügyvéddel

Jogellenes gyermekelvitel

Irányadó szabályok és a visszavitel érdekében indított eljárás - Beszélgetés Kölcsényi Soma ügyvéddel

  • 1
  • 2
  • 5