Vagyonmegóvási intézkedést kezdeményezett az Állami Számvevőszék nyolc egyetemnél, mindaddig amíg nem igazolják a hallgatói önkormányzat törvényes működését – ezt jelentette be az ÁSZ főtitkára. Az ÁSZ megállapította, hogy a 27 állami fenntartású felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatai a 2013-2016. közötti években nem szabályszerűen alakultak meg, ezért a felsőoktatási törvényben biztosított jogosítványaik gyakorlásának feltételei nem álltak fenn.

Holman Magdolna elmondta: a Dunaújvárosi Egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem, a Kaposvári Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Szent István Egyetem, a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Testnevelési Egyetem esetében az ÁSZ kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál a felsőoktatási intézményeket megillető hallgatói normatívából kötelezően a hallgatói önkormányzatokra fordítandó egy százalékos állami támogatás folyósításának felfüggesztését. Az ÁSZ megállapította, hogy a 27 állami fenntartású felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatai a 2013-2016. közötti években nem szabályszerűen alakultak meg, ezért a felsőoktatási törvényben biztosított jogosítványaik gyakorlásának feltételei nem álltak fenn. A szabálytalanságok megszüntetésére az ÁSZ levélben szólította fel mind a 27 intézményt, de csak 19 egyetem tájékoztatta a Számvevőszéket az intézkedésekről, nyolc intézmény nem adott tájékoztatást, így ezen intézményeknél a rendeltetésellenes közpénzfelhasználás továbbra is fennáll.

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott feltételek mellett a felsőoktatási intézményekben, azok részeként hallgatói önkormányzatok működnek, amelyek véleményt nyilváníthatnak, javaslattal élhetnek, dönthetnek a felsőoktatási intézmény működésével és a hallgatókkal kapcsolatos kérdésekben, a törvényben és a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – ismertette az ÁSZ pénteki sajtótájékoztatóján Makkai Mária felügyeleti vezető. Működésükhöz és feladatellátásukhoz a felsőoktatási intézmények biztosítják a feltételeket és anyagi eszközöket, állami támogatásban részesülnek, továbbá saját bevétellel is rendelkeznek. Működésüket a felsőoktatási intézmények ellenőrizni kötelesek – mondta el az ÁSZ felügyeleti vezetője.

Forrás: ÁSZ

Az Állami Számvevőszék korábban több alkalommal ellenőrizte az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodását és működését. Első alkalommal került sor ugyanakkor a 27 állami fenntartású felsőoktatási intézmény ellenőrzésére a hallgatói önkormányzatok tekintetében – világított rá Makkai Mária. Mint mondta: az ellenőrzést ezen túl az is indokolta, hogy a hallgatói önkormányzatok működése a jövő nemzedékét széles körben érinti, jelentős összegű közpénzt használnak fel és az állami felsőoktatási intézmények mindennapi működésére is hatással vannak. Mindez azt jelenti, hogy a hallgatói önkormányzatok törvényes és átlátható működése közérdek, és az egyetemi hallgatók legalapvetőbb érdeke, ellenőrzésével az ÁSZ ezt szolgálja – hangsúlyozta a felügyeleti vezető.

Az ÁSZ ellenőrzésében érintett intézmények: Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Eötvös József Főiskola, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Kaposvári Egyetem, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Magyar Táncművészeti Egyetem Miskolci Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Óbudai Egyetem, Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Soproni Egyetem, Semmelweis Egyetem, Pető András Főiskola, Széchenyi István Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem, Szent István Egyetem, Szegedi Tudományegyetem és a Testnevelési Egyetem.

A hallgatói önkormányzatok megalakulása nem felelt meg a törvényi előírásoknak

Makkai Mária a sajtótájékoztatón elmondta: az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az állami fenntartású felsőoktatási intézményeknél a 2013-2016. években a hallgatói önkormányzatok nem szabályszerűen alakultak meg, a hallgatói önkormányzatok működése, forrásfelhasználása, gazdálkodása nem volt szabályszerű, nem volt biztosított a közpénzekkel történő átlátható, szabályszerű gazdálkodás. Hozzátette: az ÁSZ feltárta, hogy a törvényi előírás ellenére a teljes idejű nappali képzésben részt vevő hallgatók legalább 25 százaléka igazoltan nem vett részt a hallgatói önkormányzati választásokon, valamint a hallgatói önkormányzatok nem rendelkeztek jóváhagyott alapszabállyal sem.

A felügyeleti vezető rávilágított: a felsőoktatási törvény szerint a hallgatói önkormányzatok törvényben biztosított jogosítványai gyakorlásának feltétele a szabályszerű megalakulás. E jogosítványok közé tartozik a működéshez biztosított anyagi eszközök, állami támogatás és saját bevételek felhasználásáról való döntés. A hallgatói önkormányzatok ellenőrzött időszakot érintő megalakulása nem volt szabályszerű, így a közvagyon használatára, a közpénz felhasználására vonatkozó jogosítvánnyal nem rendelkeztek. A felsőoktatási intézmények belső kontroll-rendszere nem nyújtott megfelelő védelmet a jogalap nélküli, jogszabályellenes közpénzfelhasználással szemben. Nem ellenőrizték a hallgatói önkormányzatok törvényes működését, valamint annak a feltételeit, hogy a hallgatói önkormányzat a törvényben meghatározott jogosítványait gyakorolhatja-e. A szabálytalanságok megszüntetésére az Állami Számvevőszék levélben szólította fel az intézményeket – mondta el Makkai Mária felügyeleti vezető.

A hallgatói normatíva egy százalékának felfüggesztését kezdeményezte az ÁSZ nyolc egyetemnél

Holman Magdolna az ÁSZ főtitkára a sajtótájékoztatón elmondta: az ellenőrzött 27 állami felsőoktatási intézményből 19 intézmény az intézkedésekről tájékoztatta az Állami Számvevőszéket. Hozzátette: nyolc felsőoktatási intézmény – a Dunaújvárosi Egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem, a Kaposvári Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Szent István Egyetem, a Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Testnevelési Egyetem – vezetője, rektora a szabálytalanságok megszüntetése érdekében az intézkedésekről az erre törvényben meghatározott 15 napos határidőn belül nem adott tájékoztatást, így ezen intézményeknél a rendeltetésellenes közpénzfelhasználás továbbra is fennáll.

Forrás: ÁSZ

Holman Magdolna kifejtette: az Állami Számvevőszékről szóló törvény szerint amennyiben az ellenőrzés rendeltetésellenes vagy pazarló felhasználást tár fel, illetve az ellenőrzött szervezet által a pénzeszközök kezelésére vonatkozó szabályok súlyos megsértésével károkozást, illetve ennek veszélyét állapítja meg, a kár megelőzése, illetve enyhítése érdekében az Állami Számvevőszék az illetékes hatósághoz, illetve szervezethez fordulhat az államháztartás valamelyik alrendszeréből nyújtott támogatások folyósításának felfüggesztése érdekében. A főtitkár bejelentette: a törvényi felhatalmazás alapján az Állami Számvevőszék kezdeményezte a Magyar Államkincstárnál az érintett nyolc állami felsőoktatási intézmény esetében a felsőoktatási intézményeket megillető hallgatói normatívából kötelezően a hallgatói önkormányzatokra fordítandó egy százalékos állami támogatás folyósításának felfüggesztését. A támogatás folyósításának felfüggesztése kezdeményezését az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint az állami felsőoktatási intézmények fenntartója részére is megküldtük – tette hozzá Holman Magdolna.

Forrás: ÁSZ

Az ÁSZ ezzel egyidejűleg felszólította a vagyonmegóvási intézkedéssel érintett felsőoktatási intézmények vezetőit, hogy a nyilvánosságra hozott jelentésben leírt szabálytalanságok vonatkozásában a hallgatói önkormányzatok törvényes működésének biztosítása érdekében intézkedjenek és erről tizenöt napon belül írásban tájékoztassák az Állami Számvevőszéket. Az érintett egyetemeknek igazolniuk kell a hallgatói önkormányzat törvényes működését – szögezte le az ÁSZ főtitkára. Hozzátette: amennyiben a hallgatói önkormányzatok törvényes működése helyreállt, az Állami Számvevőszék kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál a támogatás folyósítása felfüggesztésének megszüntetését.