A múlt héten hatályba lépett a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet. A végrehajtási rendelet a törvény 289. §(2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás részletszabályait tartalmazza.

A kormányzati igazgatásról szóló 2018.évi CXXV. törvény 289.§ (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a központi és a területi kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatottak 2018. december 31-én meglévő szabadságát 2018. december 31-ét követően már nem lehet kiadni. A rendelkezés nem érinti a politikai felsővezetők (miniszterelnök, miniszterek, államtitkárok) és a kormánymegbízottak szabadságát.

A szabadságmegváltás általános szabályai alól szintén kivételt képeznek azok, akik 2018. december 31-én szülési szabadságon, vagy a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon tartózkodtak. Esetükben azt a szabadságot, amelyre 2018. december 31-ig jogosultságot szereztek, a távollét megszűnését követően – az érintett döntése szerint – 2 éven belül ki kell adni, vagy 30 napon belül meg kell váltani.

A 16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet rögzíti, hogy csak a 2018. december 31-én meglévő szabadságra, alap- és pótszabadságra vonatkozik a szabadságmegváltás, arra, amit az érintett 2019. január 1-jét megelőzően nem vett igénybe.

A területi kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatottak és a munkavállalók esetében a 2018. decemberi illetménnyel kell számolni a szabadságmegváltást.

A szabadságmegváltás összegének számítása során, az egy órára járó illetmény meghatározásakor a havi illetmény összegét osztani kell – az általános teljes napi munkaidőnél – 174 órával (részmunkaidő esetén 174 óra időarányos részével). Munkavállalók esetén a 2018. december hónapban irányadó általános munkarend szerinti óraszámot kell figyelembe venni osztószámként.

A szabadságmegváltás összegét legkésőbb 2019. március 15-ig, egy összegben kell az érintett részére kifizetni. Főszabályként, a szabadságmegváltás összegét az a kormányzati igazgatási szerv fizeti ki, amelyik az érintettet 2019. február 1-jén foglalkoztatja.

A 2018. december 31-éig járó szabadságon felül igénybe vett szabadság az érintett által 2019 januárjában és februárjában igénybe vehető szabadságot csökkenti.