Polt Péter legfőbb ügyész csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez – több uniós ország ügyészi szervezetének magas beosztású ügyészeivel együtt –, amit Gilles de Kerchove, a terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátora indított. A javaslat célja felhívni az uniós jogalkotó szervek figyelmét arra, hogy az elektronikus bizonyítékokkal kapcsolatos eljárások hatékonyságának növelése fontos bűnüldözési érdek.

A gyakran határokon átnyúló, digitális környezetben létező bizonyítékok megőrzése, gyors beszerzése a terrorizmus, a szervezett bűnözés és a kiberbűnözés elleni eredményes fellépés biztosítéka lehet.

Az Európai Bizottság az elektronikus bizonyítékok határokon átnyúló hozzáférésének javítását célzó javaslatcsomagot dolgozott ki.

A „büntetőügybeli elektronikus bizonyítékokra vonatkozó, közlésre és megőrzésre kötelező európai határozatokról szóló rendelettervezet” szerint a tagállamok igazságügyi hatóságai közvetlenül, tárolási helyüktől függetlenül, rövid határidővel kérhetnék elektronikus adatok megőrzését és átadását az Európai Unióban tevékenységet folytató szolgáltatóktól.

A „jogi képviselőknek a büntetőeljárásban bizonyítékok összegyűjtése céljából történő kinevezéséről szóló irányelvtervezet” pedig arra irányul, hogy ezen szolgáltatók jelöljenek ki olyan jogi képviselőt, akihez a megkereséseket küldeni lehet.

A kezdeményezés aláírói szerint a jogszabálycsomag mihamarabbi elfogadása a hatékony bűnüldözést segítené, ezért annak kiemelt kezelését kérik az uniós jogalkotóktól.