A karantén szabályainak be nem tartása bűncselekmény, a nem magyar állampolgárok esetében az országból való kiutasítással járhat. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság március 31-dikén elutasította az azonnali jogvédelem iránt előterjesztett kérelmeket azokban az eljárásokban, amelyeket a március 13-án az Európai Unió tagállamainak területéről kiutasított tizenhárom iráni állampolgár kezdeményezett. A döntés nem jogerős.

Az azonnali jogvédelem lényege, hogy a bíróság – kérelemre – az ítélet meghozataláig terjedő időre is jogvédelmet biztosíthasson. Az azonnali jogvédelemmel kapcsolatos döntéshozatal során a törvény szerint a bíróság az arányosság elve alapján, a közérdek és valamennyi fél szempontjából azt mérlegeli, hogy az azonnali jogvédelem elmaradása nem okoz-e súlyosabb hátrányt, mint amilyennel az azonnali jogvédelem biztosítása járna.

Az elutasítás indokát a konkrét ügyekben részben az képezte, hogy az iráni állampolgár felperesek a kérelmeiket az ügy érdemére tartozó érvekre alapították, amelyek az azonnali jogvédelem körében nem vehetők figyelembe, azokról majd az ítéletben kell állást foglalni.

A felperesek további érveivel kapcsolatban a bíróság a döntéseiben egyebek mellett kifejtette, hogy a felsőoktatási intézmények távoktatás keretében működnek, így a tanulmányok folytatása biztosított.

Az egészségügyi szempontokkal kapcsolatban pedig rámutatott: köztudomású tény, hogy a koronavírus-fertőzés járvány világszerte elterjedt, minden ország rendkívüli erőfeszítéseket tesz a következményeinek elhárítása érdekében. Az iráni egészségügyi helyzetre vonatkozóan a hatóság által rendelkezésre bocsátott országinformáció a járvánnyal összefüggésben a lakossági érintkezést korlátozó intézkedésekről és egészségügyi főparancsnokság felállításáról ad számot. Iráni állampolgárokkal szembeni, szükségtelen, aránytalan intézkedés, megalázó, embertelen bánásmód, azonnali jogvédelmet megalapozó súlyos joghátrány a bíróság megítélése szerint nem valószínűsíthető.

Az ügy érdemében – a hatáskörváltozásra tekintettel – a Fővárosi Törvényszék fog döntést hozni.