A veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet célja üdvözlendő, azonban a támogatás odaítélésének egyes szabályai, szabályozatlan kérdései a munkaadók számára kockázatot jelentenek. – Kántor Balázs, a Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda adócsoportjának vezetője összefoglalta szakértői észrevételeit.

A támogatást az illetékes kormányhivatal ítéli meg. Ennek menete azonban némileg túlbonyolítottnak tűnik, mivel a munkavállaló és a munkaadó együttes kérelme szükséges, amit ráadásul gazdasági szempontból is indokolni kell. Ez könnyen megoldható egy néhány fős vállalatnál, de mennyire kivitelezhető egy több száz főt foglalkoztató cégnél belátható időn belül? Kérdéses az is, hogy a kormányhivatalok nem lesznek-e túlságosan leterhelve ahhoz, hogy a rendeletben megszabott határidőben megalapozott döntést tudjanak hozni a támogatásról.

A kormányhivatalok döntéséhez a rendelet nem ad útmutatást, nem tudható, milyen szempontok alapján bírálják el a kérelmet.

Ha a támogatás feltételei nem teljesülnek, a támogatást vagy egy részét a munkáltatónak vissza kell fizetnie. Vannak azonban olyan feltételei a támogatásnak, amelyek teljesülésére a munkáltatónak nem feltétlenül van ráhatása. Ilyen például a létszámtartási kötelezettség előírása a támogatás időtartamára, valamint további egy hónapig. Azonban a kötelezettség betartása olyan ok miatt is lehetetlenné válhat (pl. haláleset), amelyet a rendelet nem méltányol.

Különösen hátrányos, hogy a rendelet nem teszi lehetővé a támogatás kérését azon vállalkozások számára, amely munkavállalóit home office-ban is tudja foglalkoztatni. Ez ellentétes lehet a kormány erőfeszítéseivel a járvány elleni küzdelemben.

A támogatás mértéke korlátozott, ami önmagában érthető. Azonban a rendelet jelenlegi szövegéből az következik, hogy a munkáltatónak az eredeti munkabér azon részét ki kell fizetnie, amit a támogatás nem fedez, még akkor is, ha a munkaidő csökkentésre került. Ez elsősorban azokban a szektorokban hátrányos, ahol magasabb keresetűek dolgoznak, de problémát jelenthet az alacsonyabb keresetűeket foglalkoztató vállalkozások számára is.