A Bizottság felkérte a schengeni tagállamokat és a schengeni társult államokat, hogy további 30 nappal, június 15-ig hosszabbítsák meg az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozó ideiglenes korlátozást. Egyes uniós és schengeni társult államok előzetes lépéseket tesznek ugyan a világjárvány terjedése elleni küzdelemben hozott intézkedések enyhítése érdekében, de a helyzet Európában és világszerte továbbra is instabil.

A fennálló helyzet továbbra szükségessé teszi az intézkedések fenntartását a külső határokon, csökkentve annak a kockázatát, hogy az EU-ba történő beutazások révén a betegség tovább terjedjen. Az utazási korlátozásokat fokozatosan kell feloldani: amint a járvány megfékezésére irányuló intézkedések feloldásáról szóló közös európai ütemterv is hangsúlyozza, először a belső határellenőrzések fokozatos és koordinált módon történő megszüntetését kell megkezdeni, mielőtt második szakaszban enyhíteni lehetne a külső határokon bevezetett korlátozásokat.

Margarítisz Szhinász, az európai életmód előmozdításáért felelős alelnök így fogalmazott: „Továbbra is érvényes az az általános cél, hogy a közösségi kontaktusok mérséklésével korlátozzuk a koronavírus terjedését. Sok európai ország eredményeket ért el e téren, de a helyzet világszerte rendkívül instabil. Kiemelten fontos, hogy minden megtett lépés fokozatos legyen, és a különböző intézkedések megszüntetése több szakaszban történjen.”

Ylva Johansson uniós belügyi biztos kiemelte:Fokozatosan és összehangoltan kell eljárnunk. Elsődleges célunk, hogy helyreállítsuk a szabad mozgást biztosító schengeni térség rendes működését, amint azt az egészségügyi helyzet lehetővé teszi. Mielőtt fel lehetne oldani a külső határokon bevezetett korlátozásokat és garantálni lehetne a nem uniós illetőségű lakosok beutazását, először fokozatosan meg kell szüntetnünk a szabad mozgás korlátozásait és a belső határellenőrzéseket.”

Az utazási korlátozás és az annak kiterjesztésére irányuló felkérés az „EU+ térségre” vonatkozik, amely magában foglalja az összes schengeni tagállamot (köztük Bulgáriát, Horvátországot, Ciprust és Romániát), valamint a 4 schengeni társult államot (Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát és Svájcot) – összesen 30 országot. A Bizottság a meghosszabbítással kapcsolatos összehangolt megközelítés fenntartására szólít fel, mivel a külső határokon való fellépés csak akkor lehet hatékony, ha azt minden uniós tagállam és schengeni állam valamennyi határ tekintetében azonos végső időponttal és egységes módon hajtja végre.

A Bizottság továbbra is segíteni fogja a tagállamokat az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozó korlátozás végrehajtásában, többek között a belügyminiszterekkel tartott rendszeres videokonferenciák révén. Az utazási korlátozás 2020. június 15-ét követő bármely további meghosszabbítását a járványügyi helyzet alakulása alapján újra meg kell vizsgálni.

Háttér

A Bizottság 2020. március 16-án felszólította az állam-, illetve kormányfőket, hogy 30 napos kezdeti időszakra ideiglenes korlátozást vezessenek be az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazásokra vonatkozóan. A Bizottság április 8-án az utazási korlátozás május 15-ig történő meghosszabbítását szorgalmazta. Azóta (Írország kivételével) valamennyi uniós tagállam és az EU-n kívüli, schengeni övezethez tartozó összes ország nemzeti határozatot hozott az utazási korlátozás végrehajtásáról és meghosszabbításáról.

A tagállamok támogatása érdekében a Bizottság 2020. március 30-án iránymutatást fogadott el az ideiglenes utazási korlátozások végrehajtásának módjáról, a világ minden tájáról történő hazaszállítás megkönnyítéséről, valamint azon személyek kezeléséről, akiknek az utazási korlátozások miatt az engedélyezettnél hosszabb ideig kell az EU-ban tartózkodniuk.

Az utazási korlátozás nem vonatkozik az uniós tagállamok és az EU-n kívüli, schengeni övezethez tartozó országok állampolgáraira és azok családtagjaira, valamint az EU-ban huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárokra, ha az utazás célja a hazatérés. Továbbá annak érdekében, hogy a minimumra csökkentsék a korlátozás társadalmaink működésére gyakorolt hatását, a tagállamoknak nem szabad a korlátozásokat alkalmazniuk az alapvető feladatot vagy szükségletet ellátó utazók meghatározott kategóriáira. Továbbra is engedélyezni kell a koronavírus leküzdését segítő alapvető személyzet, például az orvosok, ápolók, egészségügyi dolgozók, kutatók és szakértők, valamint az árukat szállító személyek, a határ menti ingázók és a mezőgazdasági idénymunkások számára az EU-ba való belépést.

Kérdések és válaszok a világjárvány idején az Unióba és az Unióból utazó személyek számára.