A dr. Sélley Sándor-díjat a Szegedi Ítélőtábla vezetése a Szegedi Királyi Ítélőtábla első elnökének tiszteletére alapította az ítélőtábla újjáalakulásának 10. évfordulóján, 2013-ban. Az idén – mint az elmúlt években is – az a bíró és bírósági tisztviselő kapta a díjat, akit a táblabíróság dolgozói, mint közvetlen kollégák, titkos szavazás keretében erre a legméltóbbnak találtak.

A nyolcadik alkalommal odaítélt Sélley-díjakat Hegedűs István bíró, a Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiumának vezetője és Erdeiné Pék Tünde bírósági tisztviselő vehette át a július 10-én, pénteken a Szegedi Ítélőtábla dísztermében – a közelgő bíróságok napja alkalmából – megtartott félévzáró ünnepségen.

A díjakat Hámori Attila, a Szegedi Ítélőtábla megbízott elnöke adta át, méltatva a kitüntetettek kiváló munkáját.

A képen balról: Hegedűs István kollégiumvezető, Erdeiné Pék Tünde tisztviselő és Hámori Attila, a Szegedi Ítélőtábla megbízott elnöke – Forrás: Szegedi Ítélőtábla

Hegedűs István Csengelén született 1956. november 3-án. A József Attila Tudomány Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1981-ben summa cum laude minősítéssel avatták doktorrá. Az egyetem befejezését követően a Szegedi Járásbíróságon előbb bírósági fogalmazóként, majd bírósági titkárként dolgozott. Jogi szakvizsgáját 1983-ban kitűnő minősítéssel tette le. Ezt követően a Szentesi, majd a Szegedi Városi Bíróságon büntető ügyszakos bíró volt. 1990-ben került a Csongrád Megyei Bíróságra, ahol 1998-tól, mint büntető ügyszakos tanácselnök ítélkezett. A Szegedi Ítélőtáblán annak megalakulásától, 2003-tól dolgozik, előbb tanácselnök volt, 2012 óta a Szegedi Ítélőtábla Büntető Kollégiumát irányítja.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Büntető Jogi és Büntetőeljárásjogi tanszékén 1990-től oktató. Mind a Csongrád Megyei Bíróságon, mind a Szegedi Ítélőtáblán tagja volt, illetőleg tagja a Bírói Tanácsnak.

2008-tól jogi szakvizsga bizottsági tag, 2013-tól pedig a felvételi versenybizottság tagja. Részt vett az új büntetőeljárási kódex bevezetésére szervezett munkacsoportban, és az ehhez kapcsolódó e-kódex megírásában. Közreműködik a képzők képzésén, valamint az országos és helyi képzéseken is.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 2009-ben a Juhász Andor díj ezüst fokozatát adományozta részére.

Erdeiné Pék Tünde Szegeden született. A Szegedi Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett. Ezt követően rövid ideig a Szegedi Textilműveknél, a Szegedi Vízművek és Fürdőknél, majd a MÁV Számviteli Főnökségén dolgozott, de hamar megtalálta igazi szolgálati helyét: a Szegedi Járásbíróságot. Itt 1980. november 11-én, azaz csaknem 40 évvel ezelőtt kezdett el dolgozni, majd 10 évvel később a Csongrád Megyei Bíróságon kapott tisztviselői kinevezést. A Szegedi Ítélőtáblán annak megalakulása óta szintén tisztviselői munkakörben látja el magas szinten feladatait. 1990-ben elnöki dicséretben részesült, majd 2012-ben a Juhász Andor-díj bronz fokozatával ismerték el kiváló munkáját.

A bíróságok napjának megtartásáról 2000. június 24-én döntött az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT), és első alkalommal 2001-ben tartották meg. Július 15-e a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk kihirdetésének évfordulója, ezért lett ez a nap a bírák és az igazságügyi alkalmazottak ünnepnapjává.