A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság megváltozott munkaképességű személy ellátása összegének csökkentése kapcsán alkotmányos indok nélkül hagyott figyelmen kívül jogszabályi előírásokat – állapítja meg az Alkotmánybíróság IV/1928/2019. számú, bírói döntést megsemmisítő határozatában

Az Alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította és megsemmisítette a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság megváltozott munkaképességű személyek ellátása tárgyában hozott ítéletét.

Az alkotmányjogi panasz alapjául szolgáló ügyben az indítványozó 2018-ban megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapítása iránt terjesztett elő kérelmet. Az eljáró elsőfokú hatóság rendszeres rehabilitációs ellátást állapított meg részére, míg a másodfokú hatóság ezt rokkantsági ellátásra módosította. Az indítványozó a jogerős határozattal szemben keresetet terjesztett elő, amelyet a bíróság a támadott döntésével elutasított. Az indítványozó ezt követően benyújtott alkotmányjogi panaszában kifejtette, hogy álláspontja szerint az Alaptörvénnyel összhangban nem álló értelmezéssel az eljáró bíróság kizárta még állapotromlás esetén is a korábban folyósított ellátással azonos mértékű ellátás megállapítását, ezzel a jogértelmezéssel pedig a bíróság megsértette az indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát. A lefolytatott eljárás azt eredményezte, hogy az indítványozó számára biztosított ellátás összegének jelentős mértékű csökkentésére került sor, így az eljárás a jogbiztonságból eredő szerzett jogok védelmének elvét is sértette.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy az eljáró bíróság nem a vonatkozó hatályos rendelkezések figyelembevételével járt el, mivel a korábbi ellátás összegének csökkentése kapcsán nem vette figyelembe a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit, és nem indokolta meg, hogy miért. A mellőzött jogi normák a szerzett jogok védelmét szolgáló általános érvényű garanciális előírások, amelyeket a korábban megállapított ellátás összege tekintetében alkotmányos indok nélkül hagyott figyelmen kívül a bíróság, ezért az Alkotmánybíróság a támadott bírói ítéletet megsemmisítette.