Bő fél éve alakult meg az igazságügyi tárca égisze alatt a Digitális Szabadság Bizottság, amely legfőbb célkitűzése, hogy feltárja a technológiai cégek jogállamiságra, valamint a személyes szabadságjogok érvényesülésére és az alapvető demokratikus normákra kifejtett hatását.

Az Igazságügyi Minisztérium idén márciusban hozta létre a Digitális Szabadság Bizottságot, amely a transznacionális technológiai cégek működésének átláthatóvá tételét tűzte ki célul. A Bizottság létjogosultsága a jogállamisági viták kereszttüzében álló Magyarország számos aspektusból is mérhető zavartalan működése szempontjából jelentősen megnőtt. Varga Judit igazságügyi miniszter a múlt heti think.BDPST konferencián hangsúlyozta, hogy a „techóriások” sokkal nagyobbak egy gazdasági szereplőnél, így sokkal nagyobb felelősséget viselnek abban, hogy hogyan alakítják a társadalmat és a mindennapi életünket.

A Bizottság olyan kérdésekre is keresi a választ, hogy mik az átláthatóság garanciái az online térben? Mik a fogyasztói szabad döntések korlátai? Miként alkalmas egy techóriás a fogyasztó véleményének befolyásolására? A véleménynyilvánítás szabadsága összhangban áll-e az európai sztenderdekkel? A jog uralma érvényesül-e a technológiai vállalatok felett vagy a technológiai vállalatok a jog felett állnak? Képesek leszünk-e megőrizni személyes szabadságunkat a digitális térben?

Az Igazságügyi Minisztérium számos minisztérium és hatóság bevonása mellett várja a vállalatok, társadalmi szereplők és magánemberek véleményét is, amelyet az online térben folytatott tevékenységeket és alapvető jogok érvényesülését vizsgáló munkacsoport munkája során hasznosítani fog. A Bizottság működése szempontjából emellett a társadalom széles körű bevonására is igényt tart, mellyel arra keresi a választ, hogy mi az a valós probléma, amely a társadalom széles körét markánsan is érinti. A techóriások működése szempontjából kiemelten védendőek a gyermekek és a gyermeki jogok érvényesülésének folyamatos és zavartalan biztosítása.

A Digitális Szabadság Bizottság a Facebookhoz is fordult már szakmai állásfoglalás érdekében annak vizsgálatára, hogy a techóriás működése mennyiben felel meg a jogállamiság kritériumainak, a transzparenciának, és létezik-e egy belső platform egy jogorvoslati fórum a felhasználók részére felmerülő jogsérelmeik esetére.

A Bizottság egyik célkitűzése, hogy adózás és működésbeli szabályozás szintjén is korlátok közé legyenek szorítva az életünket is uraló techóriások, megvédve ez által az információszabadságot és információbiztonságot, mint alapvető jogokat és értékeket.

A Digitális Szabadság Bizottság ún. „Fehér Könyve” ITT elérhető