Címke: személyiségi jogok

A közszereplők és közhatalom-gyakorlók személyiségvédelme

A tanulmány a személyiségvédelem intézményrendszerét, szabályozásának fejlődését a közéleti szereplőnek minősülő személyek, valamint az állam működésében részt vevők szempontjából mutatja be. Az általános személyiségvédelem egy több jogágat érintő jogintézmény: az általánosság szintjén a polgári jog szabályozási rendszerébe tagozódott be, a személyiségi jogok egyes részjogosítványai ugyanakkor közvetlenül kapcsolódnak a büntetőjoghoz, valamint más jogintézményekhez képest a személyiségi jogok megsértése kapcsán a jogalkalmazás szintjén is gyakrabban kerülnek felszínre alkotmányos kérdések. Ugyanez a komplexitás a tanulmány középpontjában álló speciális személyi körre vonatkozó személyiségvédelmi rendelkezéseket is jellemzi. A Szerző a hazai szabályozás kialakulásához vezető út bemutatása során a külföldi, illetve nemzetközi jogi előzmények mellett a...

  • 1
  • 2
  • 8