A kormány rendeletet hozott a koronavírus-járvány következményeként az utazási irodák által elszenvedett hátrányok kiküszöbölése érdekében, mely hónapok óta fennálló problémára jelenthet megoldást.

A Magyar Turisztikai Ügynökség kormányzati honlapján szereplő hivatalos tájékoztatása szerint a Magyar Utazási Irodák Szövetségével és a szakmai szereplők javaslatai alapján kezdeményezte a vonatkozó szabályok módosítását, amely módosítások a 2019. december 31. napján már működő utazási vállalkozókra vonatkoznak.

Az utazási vállalkozóknak korábban minden év október 31-ig kellett a következő évre tervezett értékesítési nettó árbevételét bejelenteni a Kormányhivatalok irányába, az utazási vállalkozók 2021. évre vonatkozó vagyoni biztosíték kötelezettségének különös szabályairól szóló 470/2020. (X. 29.) Korm. rendelet értelmében eszközölt módosítást követően ez a határidő idén november 15-e volt. Ez a dátum volt irányadó továbbá az utazási irodák részéről kötelezően teljesítendő éves adatszolgáltatásra is, miszerint a bejelentéssel egyidejűleg minden utazási szerződéssel összefüggésben kibocsátott utazási utalványaik számáról és összesített értékéről is számot kellett adniuk a kereskedelmi hatósági feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatalának.

A rendelet értelmében az utazási vállalkozó a 2020. évben november 15-ig köteles volt a Kormányhivatalnak igazolni, hogy rendelkezik az előírt mértékű – a  hitelintézettel kötött garanciaszerződés, illetve a  biztosítási szerződés megkötése, illetve a  pénzbeli letét elhelyezése évét követő év december 31-éig terjedő időszakára szóló – vagyoni biztosítékkal.

Változtak továbbá a vagyoni biztosíték mértékére vonatkozó szabályok: a vagyoni biztosíték mértéke nem lehet kevesebb a rendelet által meghatározott minimum összegeknél, amely meghatározásakor a megelőző év forgalmának 50 %-át kell alapul venni. A vagyoni biztosíték a különböző költségek, előlegek és díjak fedezeteként szolgál. A módosítás rögzíti továbbá azt is, hogy az utazási utalványoknak az utazási vállalkozók által vezetett nyilvántartás szerinti értékét e költségek, előlegek, illetve díjak, valamint az utazók által utazási csomagok, utazási szolgáltatás-együttesek igénybevételére befizetett előlegek és részvételi díjak összegénél számításba kell venni.

A kisebb utazási irodák számára, akik mindössze minimum vagyoni biztosíték megfizetésére kötelesek, likviditási nehézségeik enyhítésére a Széchenyi Turisztikai Kártya jelenthet megoldást.

A Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatása szerint a rendelet módosítása olyan konstrukciót fogalmazott meg, amely az aktuális és várható helyzetre figyelemmel határozza meg az érintett piaci szereplők és a biztosítótársaságok kötelezettségeit.