A Gyulai Törvényszék elnöke a Békési, a Gyulai, valamint a Szarvasi Járásbíróságon egy-egy bírósági fogalmazói álláshely betöltésére írt ki pályázatot. Az álláshelyekre a pályázatot 2021. március 29. napjáig nyújthatják be az érdeklődők.

Az állásokra egyetemi állam- és jogtudományi diplomával rendelkezők jelentkezését várják.

A bírósági fogalmazó legfontosabb feladata a bírói tisztség ellátásához szükséges gyakorlati ismeretek megszerzése. A fogalmazói joggyakorlati idő három év. Ezalatt a bírósági fogalmazó helyi és központi képzéseken mélyítheti el a jogi egyetemen megszerzett elméleti ismereteit, továbbá valamennyi ügyszakban gyakorlatot szerezhet azáltal, hogy a bírói tanácsok mellé beosztva tárgyalásokat látogat, határozattervezeteket készít, illetve jegyzőkönyvet vezet. A bírósági fogalmazók bírák által vezetett tanulókörökön vesznek részt, amely a jogi szakvizsga sikeres teljesítéséhez nyújt számottevő segítséget. A bírósági fogalmazók külföldi ösztöndíj programokon és tanulmányutakon ismerkedhetnek az uniós, illetve nemzetközi joggal.

A bírósági fogalmazói állások betöltésének időpontja 2021. június 14. napja. A pályázatot a mellékletekkel együtt, egy példányban, az Országos Bírósági Hivatalhoz (1055 Budapest, Markó u. 9. szám) kell személyesen vagy postai úton (1363 Budapest, Pf.: 24.) benyújtani.

A pályázat beérkezésének határideje 2021. március 29. napja 16 óra 30 perc.

A pályázóknak egy központi bírósági fogalmazói felvételi versenyvizsgán kell részt venniük, mely írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli versenyvizsga 2021. április 12-én, míg az írásbeli részt sikeresen teljesítők számára a szóbeli vizsga 2021. április 26-án lesz.

A pályázat benyújtásának részletes feltételei és az általános tudnivalók a központi bírósági honlapon – ITT találhatóak.