A járatnak egy közeli repülőtérre való puszta átirányítása nem biztosít átalánykártalanításhoz való jogot. Ezzel szemben a légitársaság köteles önként felajánlani az utas számára az eredetileg tervezett célállomás repülőterére vagy adott esetben az utassal történt megállapodás alapján egy másik közeli célállomásra való átszállítás költségeinek vállalását – áll az Európai Unió Bíróságának ítéletében.

A C-826/19. sz. ügyben hozott ítélet Austrian Airlines

Az Austrian Airlines egy utasa 250 euró átalánykártalanítás megfizetését kérte az említett légitársaságtól a Bécs és Berlin között közlekedő járatának az átirányítása miatt. A járatnak a Berlin Tegel repülőtéren kellett volna leszállnia, de végül csaknem egy órás késéssel a Berlin Schönefeld repülőtéren szállt le. Az Austrian Airlines nem ajánlott fel az utas számára kiegészítő átszállítást, sem az e két repülőtér közötti utazás költségeinek vállalását. Míg a Berlin Tegel repülőtér Berlin szövetségi tartomány területén fekszik, addig a Berlin Schönefeld repülőtér a szomszédos Brandenburg szövetségi tartomány területén található.

Az Austrian Airlines arra hivatkozott, hogy egy szomszédos repülőtérre való puszta átirányítás – a törléssel és a jelentős, három órás vagy azt meghaladó késsel való érkezéssel ellentétben – nem biztosít jogot 250, 400 vagy 600 euró összegű átalánykártalanításra.1 Ráadásul e légitársaság szerint a késést rendkívüli körülmények, nevezetesen a légi járműnek az utolsó járattól visszafelé számított harmadik járata során fellépő jelentős meteorológiai problémák okozták.

A jogvitában eljáró Landesgericht Korneuburg (korneuburgi regionális bíróság, Ausztria) a légi utasok jogairól szóló rendelet értelmezésére kérte a Bíróságot.2 E rendelet előírja, hogy a járatnak az eredetileg tervezett repülőtértől eltérő, de ugyanazon várost vagy régiót kiszolgáló repülőtérre való átirányítása esetén a légitársaságot terheli az utas átszállításának a költsége az alternatív repülőtérről arra a repülőtérre, amelyre a jegyet váltották, vagy az utassal történt megállapodás alapján egy másik közeli célállomásra.

Ítéletében a Bíróság megállapítja, hogy az ugyanazon várost vagy régiót kiszolgáló repülőtérre átirányított járat3 esetén az utas nem rendelkezik kártalanításhoz való joggal a járat törlése címén.

Ahhoz, hogy az alternatív repülőtér az ugyanazon várost vagy régiót kiszolgáló repülőtérnek legyen tekinthető, nem szükséges, hogy az eredetileg tervezett repülőtér által kiszolgálttal azonos (közigazgatási értelemben vett) város vagy régió területén helyezkedjen el. Annak van jelentősége, hogy e terület közvetlen közelében legyen.

Ezzel szemben az utas főszabály szerint átalánykártalanításhoz való joggal rendelkezik, amennyiben a végső célállomását, vagyis az eredetileg tervezett célállomás repülőterét vagy az utassal történt megállapodás alapján egy másik közeli célállomást az eredetileg tervezett érkezési időponthoz képest háromórás vagy azt meghaladó késéssel éri el. Az érkezéskor elszenvedett késés nagyságának meghatározásakor azon időpontot kell alapul venni, amikor az utas az átszállítását követően megérkezik az eredetileg tervezett repülőtérre vagy adott esetben a légitársasággal történt megállapodás alapján egy másik közeli célállomásra.

A Bíróság ebben az összefüggésben pontosítja, hogy a járat jelentős késéssel való érkezése esetén a légitársaság az utasok kártalanítására vonatkozó kötelezettsége alóli mentesülés érdekében hivatkozhat olyan rendkívüli körülményre, amely nem az említett, késéssel érintett járatot, hanem az általa ugyanazon légi járművel üzemeltetett korábbi járatot érintett a légi járműnek az utolsó járattól visszafelé számított harmadik járata keretében, feltéve, hogy közvetlen okozati összefüggés áll fenn e körülmény felmerülése és a későbbi járat jelentős késéssel való érkezése között.

Ezenfelül a Bíróság kimondja, hogy a légitársaság köteles önként felajánlani az utasnak az eredetileg tervezett célállomás repülőterére vagy adott esetben az utassal történt megállapodás alapján egy másik közeli célállomásra való átszállítás költségeinek vállalását.

Amennyiben a légitársaság nem tesz eleget az e költségek vállalására vonatkozó kötelezettségének, az az említett utas számára biztosítja az általa kiadott azon összegek megtérítéséhez való jogot, amelyek az adott ügy sajátos körülményeire tekintettel szükségesnek, megfelelőnek és észszerűnek bizonyulnak annak érdekében, hogy pótolják a fuvarozó mulasztását. Ezzel szemben a költségek vállalására vonatkozó kötelezettség megsértése nem biztosít az utas számára 250, 400 vagy 600 euró összegű átalánykártalanításhoz való jogot.

______________________________________________________________________________

1A járat által megtett távolságtól függően.

2A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.; helyesbítés: HL 2019. L 119., 202. o.).

3Ezzel szemben ezen esettől eltekintve a járat nem tekinthető teljesítettnek, ha azt az eredetileg tervezett célállomás repülőterétől eltérő repülőtérre irányították át, mivel az ilyen járatot főszabály szerint törölt járatnak kell tekinteni, amely kártalanításhoz való jogot biztosíthat.