A közbiztonság erősítése érdekében az Országgyűlés 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti igazgatási törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXI. törvényt, amely törvény több területen érinti a szabálysértési és a büntető jogalkalmazást.

A jogszabály 2021. május 14. napján lép hatályba és ettől az időponttól kezdve az engedély nélküli vezetés szabálysértése elzárással is büntethető szabálysértés lesz, míg a korábban „csak” szabálysértésnek minősülő járművezetés az eltiltás hatálya alatti cselekmény bűncselekménnyé minősül. A szigorítás jogpolitikai indokát a jogalkotó a törvény indokolásában úgy fogalmazta meg, hogy az a személy, aki megfelelő képzettség hiányában vesz részt a forgalomban, rendkívüli veszélynek teszi ki mind magát, mind a környezetében lévőket. Hasonlóképpen nem tolerálható, hogy olyanok is részt vegyenek a forgalomban, akik ugyan a szükséges előképzettséggel rendelkeznek, de a személyükben rejlő okok miatt a hatóság vezetési engedélyüket visszavonta.

A korábbi szabályok szerint az engedély nélküli járművezetés eddig kiemelt közlekedési szabálysértésnek, míg a járművezetés az eltiltás hatálya alatti magatartás elzárással is büntethető szabálysértésnek minősült. Az új jogszabály hatályba lépésével ez a szabályozás szigorodik.

Az ilyen típusú szabálysértéseknél az elkövetők tetten érése esetén sor kerülhet 72 órán belül gyorsított szabálysértési tárgyalás megtartására is.

Az engedély nélküli vezetés szabálysértését az a személy követi el, aki vasúti járművet, légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve a közúti forgalomban gépi meghajtású járművet úgy vezet, hogy annak vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik, illetve az is, aki ilyen jármű vezetését olyan személy részére átengedi, aki annak vezetésére hatósági engedéllyel nem rendelkezik.

A járművezetés az eltiltás hatálya alatti bűncselekménynek két alakzata lesz: ha az elkövető a szabálysértési hatóság által kiszabott eltiltás hatálya alatt vezet járművet, akkor a vétségi alakzat egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő cselekmény lesz, míg a társadalomra veszélyességhez igazodva minősített esetként kerül meghatározásra, ha valaki a cselekményt büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt követi el. A minősített eset három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

2021. május 14-e után a bíróságnak halmazati büntetésként kell majd szankciót alkalmaznia, ha a bíróság által megállapított korábbi járművezetéstől való eltiltás ittas vezetéssel párosul. Ilyen esetekben akár négy és fél évig terjedő szabadságvesztés kiszabására is lehetőség lesz a büntetőeljárás során.

A jogalkotó új szabálysértési tényállásként fogalmazta meg a büntetés-végrehajtási intézet rendjének megzavarása szabálysértését, amelyet az követ el, aki a fogvatartás rendjét szándékosan megsértve olyan tárgyat juttat be a büntetés-végrehajtási intézet területére, amely alkalmas a fogvatartás biztonságának veszélyeztetésére. Ez olyan tárgyak bejuttatására vonatkozik, amelyet a fogvatartott személy jogszerűen nem birtokolhatna. Ilyen eszköz lehet például mobiltelefon vagy bármilyen szúró vagy vágó eszköz is. Az ilyen ügyekben elsőfokon a szabálysértési hatóságok járnak majd el, bírósági eljárásra kizárólag akkor kerül sor ezen ügyekben, ha a szabálysértési hatóság határozatával szemben az elkövető vagy a védője kifogást nyújt be.