“Ha elfogadják a törvényjavaslatot, lerövidülnek a határidők, és mindenki megkaphatja a megelőlegezett tartásdíjat” – hangsúlyozta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Június 11-én nyújtotta be a kormány az Országgyűlésnek a tartásdíj behajtása tárgyában javaslatát.

Novák Katalin a közmédiának akként nyilatkozott, hogy „egyszerűsítik, felgyorsítják és hatékonyabbá teszik a tartásdíj behajtását”.

A polgári jog szabályai szerint a tartást az arra kötelezett elsősorban pénzben köteles szolgáltatni, azonban bármelyik fél kérelmére a bíróság a tartás szolgáltatásának más módját is elrendelheti – ha az a felek körülményeire tekintettel indokolt, és az ellen a másik fél nem tiltakozik. A tartásdíjat időszakonként előre, határozott összegben kell megfizetni. A gyermektartás módja szerint a gyermeket gondozó szülő a tartást természetben, a különélő szülő elsősorban pénzben teljesíti azzal, hogy a szülő akkor is kötelezhető gyermektartásdíj fizetésére, ha a gyermek az ő háztartásában él, de tartásáról nem gondoskodik.

Novák Katalin nyilatkozata szerint: „Azoknál a családoknál, ahol a válást követően tartásdíjat állapítottak meg, ott a pénz sajnos nem mindig időben érkezik. ezért olyan törvényjavaslatot alkottunk, melynek segítségével az egyszülős családban nevelkedő gyermekek hamarabb hozzájuthatnak az őket megillető összeghez.”

A miniszter hangsúlyozta továbbá, hogy a gyermek érdekeit kell szem előtt tartani, akkor is, ha már az egyik szülő fizikailag nem vesz részt a gyermek nevelésében. A tartásdíjfizetésre kötelezett nemteljesítése esetén az egyszülős családban nevelkedő gyermekek érdekei súlyosan sérülnek, a jogszabály-módosítás annak elfogadása esetén a gyermek érdekeit hivatott védeni. “A rosszhiszeműen nem teljesítőkkel szemben határozottabban kívánunk fellépni a jövőben, így szigorúbb szabályok lesznek irányadók a tartásdíj-adósokra is” – hangsúlyozta a miniszter.

Novák Katalin elmondta, a törvényjavaslat elfogadása esetén lerövidülnek a határidők, bővül a megelőlegezett tartásdíjra jogosultak köre, vagyis megszűnik a szociális szempont – ezzel mindenki megkaphatja a megelőlegezett tartásdíjat. A megelőlegezett tartásdíj maximuma több mint a háromszorosára emelkedik – a mindenkori minimálbér 30 százalékára – ami jelenleg több mint 50 ezer forintos összeget jelent.