A tanulmány a bírósági végrehajtás során alkalmazandó polgári perrendtartási eljárási szabályok alkalmazását mutatja be, különös tekintettel a már kialakult bírói gyakorlatra.

A Szerző ügyvéd, a mű bírósági végrehajtói szakvizsgára készült.