A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma Civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezeteket nyilvántartó csoportja 2022. június 16-án 13.00 és 16.00 óra között Civil- és Cégnapot rendez a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának Nádor utcai épületében.

Az érdeklődők olyan témákban hallgathatnak meg előadásokat, mint például a betéti társaság és a korlátolt felelősségű társaság tagjainak, képviselőinek halálával felmerülő jogalkalmazási problémák – figyelemmel a nyilvántartási és a törvényességi felügyeleti ügyszakra is – , a 2006. évi V. törvény (Cégtörvény) szerinti kényszertörlési eljárás új szabályai, a kérelemre induló törvényességi felügyeleti eljárások – összehasonlítva a cégek törvényességi felügyeleti eljárásaival –, továbbá az egyesületek nyilvántartásba vételére és a változásbejegyzésére irányuló eljárások jogalkalmazási nehézségei, valamint az alapítványok nyilvántartásba vételére és változásbejegyzésére irányuló eljárások jogalkalmazási nehézségei.

A fentiek mellett még szó lesz az egyszerűsített nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárásról, a szervezet vezető tisztségviselője mint jogi személy jogi megítéléséről a nyilvántartásba vételi (változásbejegyzési) eljárásokban, a jövőben kialakítandó jogi személyek egységes nyilvántartása civil oldalának kérdéseiről, valamint a nyilvántartásba vételi eljárások adóigazgatási következményeiről is.

Az előadásokat követően lehetőség lesz kérdezni az előadóktól.

A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezéseket 2022. június 14-én 12.00 óráig várják az ftrendezveny@birosag.hu e-mail-címre.