Hosszú huzavona után az EU végül kihirdette azon irányelvet, amely alapján a 750 millió eurónál nagyobb éves árbevétellel rendelkező multinacionális cégcsoportok számára adatszolgáltatást írnak elő. Országonkénti bontásban közzé kell tenniük, hogy az unió mely tagállamaiban termelnek nyereséget, illetve fizetnek adót, valamint  az EU által adóparadicsomnak tekintett EU-n kívüli országokkal kapcsolatban is közölniük kell adatokat. A cégcsoportoknak azonban még van idejük felkészülni, ugyanis az első beszámolással érintett év 2025 lesz – foglalja össze a Niveus Consulting Group.

Előzmény

Az Európai Bizottság még 2016-ban terjesztett elő javaslatot a társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi nyilvánosságra hozatala tekintetében. Ez azért is fontos, mert a magyar jogba korábban már átültetett eddigi szabályozás csupán a cégcsoportok által az adóhatóságok felé ír elő országonkénti jelentéstételt (Country-by-Country Reporting, Országonként Jelentéstételi Kötelezettség), amely viszont nem nyilvános, mivel adótitkot képez. Az EU végül több, mint 5 évnyi késlekedés után 2021. december 1-jén kihirdette azon irányelvet, amely bevezeti a nyilvános adatszolgáltatási kötelezettséget, így ez alapján már nem lehet többé titkolózni, hogy hol, milyen nyereséggel működik a cégcsoport – hívja fel a figyelmet Bagdi Lajos, a Niveus Consulting Group adótanácsadási partnere.

Kire vonatkozik?

A 2021/2101-es irányelv alapján az adatszolgáltatás a 750 millió EUR-nál nagyobb konszolidált árbevétellel rendelkező, az Európai Unióban székhellyel, vagy jelentős telephellyel rendelkező multinacionális vállalkozásra nézve kötelező. Az eredeti elgondolást tükrözi az elfogadott irányelv, így a KKV-k jelenleg nem tartoznak az irányelv hatálya alá – emeli ki Bagdi Lajos.

Milyen adatokat kell jelenteni?

Az információszolgáltatás az alábbi nyolc kulcsfontosságú területre terjed ki:

  • A cégcsoport neve, az érintett pénzügyi év, a jelentés bemutatásához használt pénznem és a leányvállalatok felsorolása;
  • A cégcsoport által végzett tevékenységek rövid bemutatása;
  • Az alkalmazottak száma;
  • Nettó árbevétel (beleértve a kapcsolt felek közötti tranzakciókat is);
  • Adózás előtti nyereség (vagy veszteség) összege;
  • Az adott pénzügyi évben esedékes társasági adó összege;
  • Az adott pénzügyi évben ténylegesen megfizetett társasági adó összege;
  • A felhalmozott nyereség összege az adott pénzügyi év végén;

A felosztást minden tagállamra és minden nem együttműködő (vagy szürke listás) országra vonatkozóan meg kell adni. Ezeket a jelentéseket egyúttal a cégcsoportok (társaságok) honlapján elérhetővé kell tenni legalább 5 éven keresztül.

Mikortól kell jelenteni?

Az irányelv rendelkezései alapján a tagállamoknak 2023. június 22-ig kell megalkotni azon belső jogszabályokat, hogy az irányelvnek megfeleljenek, majd ezt követően a 2024. évi beszámoló mérlegfordulónapjától számított tizenkét hónapon belül kell nyilvánossá tenni az adatokat, így valójában 2025 lesz az első beszámolási időszak a naptári éves adózók számára.