Szalay Gyula professor emeritusra, a győri egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának nemrégiben elhunyt első dékánjára, az intézmény volt oktatási rektorhelyettesére, a győri jogászképzés alapító személyiségére emlékeztek egykori és mai oktató kollégái, munkatársai, pályatársai, hallgatói, barátai és tisztelői kedden. Tiszteletére a résztvevők emlékfát ültettek a jogi kar épületének udvarán.

„A rohanó hétköznapokban meg kell állnunk néha. Nemcsak az ünnepnapokon, hanem akkor is, amikor valami nagy veszteség ér bennünket. Most azért állunk meg, hogy emlékezzünk dr. Szalay Gyulára, karunk alapító dékánjára, barátunkra”

– köszöntötte Smuk Péter, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánja a megemlékezés résztvevőit.

Szalay Gyula professor emeritus, a győri egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának első dékánja – Fotó: Májer Csaba József

„Kidőlt a Püspökerdő legmagasabb fája” – e hasonlattal utalt Bihari Mihály professor emeritus, a kar alapítója arra, hogy Szalay Gyula a Püspökerdő mellett, a Széchenyi István Egyetem kampuszán alkotott és töltötte életének emlékezetes éveit. Az emlékező maga is személyes barátja volt az egykori oktatónak, akivel hosszú éveken át építették közösen a győri jogászképzést. Bihari Mihály beszédében felidézte a kar első dékánja pályájának legfontosabb állomásait, a kar fejlődésében betöltött elévülhetetlen szerepét és kiemelte,

“a közösség az iskolateremtő professzor személyében a győri jogásztársadalom minden közügyében cselekvő közösségi embert, győri lokálpatriótát és kiváló helytörténészt gyászol.”

A kollégák nevében Szegedi András egyetemi docens búcsúzott, aki az alapító Szalay Gyulától vette át a Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék vezetését. „Tanszéki munkatársainkat kivétel nélkül a tanár úr választotta ki, akik valamennyien a Széchenyi-egyetem jogi karán végeztek.

Stumpf István, a Széchenyi István Egyetem professzora és Bihari Mihály professor emeritus is lerótta tiszteletét. – Fotó: Májer Csaba József

Nem túlzás azt mondani, hogy mindnyájunknak atyai mentora volt, aki emberségből, szakmaiságból és precizitásból is példát mutatott nekünk. Távozása óriási űrt hagy maga után, a mi feladatunk viszont az, hogy emlékét és szellemiségét megőrizzük”

– fogalmazott Szegedi András.

Szalay Gyula, a győri jogászképzés egyik alapítója életének 78. évében hunyt el váratlanul. Oktatói pályafutását 1978-ban kezdte a Széchenyi István Egyetem jogelődjénél, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán. A kilencvenes évek elejétől aktív szereplője volt a felsőoktatási intézmény egyetemmé válásának előkészítésében. Az 1995-ben létrejött az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a Széchenyi István Főiskola közös alapítású Oktatási Intézete, amelynek indulásakor igazgatóhelyettesként, majd igazgatóként vett részt a győri jogtudományi képzés megalapozásában. Szalay Gyula életútjának, életművének meghatározó értéke a győri jogászképzés megvalósítása, kiteljesítése, szellemiségének gyarapítása.

Emlékfát ültetnek Szalai Gyula tiszteletére. A felvételen Szegedi András egyetemi docens, Bihari Mihály professor emeritus és Smuk Péter dékán látható. – Fotó: Májer Csaba József

Az intézmény a Magyar Országgyűlés döntése szerint 2002. január 1-jétől egyetemként működik, s az első oktatási rektorhelyetteseként Szalay Gyulának meghatározó szerepe volt az egyetem oktatási rendszerének átalakításában. Oktatói munkáját ezen időszak alatt is folytatta, 2001-től tanszékvezetőként irányította a Kereskedelmi, Agrár- és Munkajogi Tanszék munkáját. 2006 és 2013 között a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar első dékánjaként hasznosította oktatásszervezési tapasztalatait. Számos szakmai és közéleti elismerés birtokosa, így a Magyar Érdemrend tisztikeresztje és a Széchenyi István Egyetem közösségének legmagasabb elismerését, a Pro Universitate díjat is megkapta. Győri közéleti tevékenységét Győr Megyei Jogú Város Pro Urbe díjjal ismerte el. Sportszervezői tevékenysége a lovassporthoz köti, 2008-ban a Fogathajtásért arany emlékérmet vehette át.

A győri jogászképzés alapító személyiségére emlékeztek egykori és mai oktató kollégái, munkatársai, pályatársai, hallgatói, barátai és tisztelői. – Fotó: Májer Csaba József

A megemlékezés végén a családtagok, munkatársak, barátok rótták le tiszteletüket a virágok elhelyezésével, majd ültettek emlékfát a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar udvarán. Smuk Péter dékán azt kívánta, hogy nőjön minél nagyobbra ez a fa, és árnyat adó koronája alatt gyarapodjon tovább a győri jogászképzés.