A légi utasok jogairól szóló rendelet végrehajtásáért felelős nemzeti hatóság egyéni utaspanaszok alapján az utasoknak járó kártalanítás megfizetésére kötelezheti a fuvarozót. Ennek az a feltétele, hogy az érintett tagállam erre vonatkozó hatáskört biztosítson számára – szögezi le ítéletében a C-597/20. számú ügyben (LOT – A közigazgatási hatóság által előírt kártalanítás) hozott ítéletében az Európai Unió Bírósága.

A New Yorkból Budapestre tartó járatuk három órát meghaladó késését követően egyes utasok a légi utasok jogairól szóló rendelet végrehajtásáért felelős nemzeti hatósághoz fordultak annak érdekében, hogy az kötelezze a LOT-ot, az érintett légi fuvarozót az e rendeletben előírt kártalanítás megfizetésére.

E hatóság ténylegesen megállapította a rendelet megsértését, és a LOT-ot minden érintett utas részére 600 euró összegű kártalanítás megfizetésére kötelezte.

Mivel úgy vélte, hogy a szóban forgó hatóság nem rendelkezett hatáskörrel arra, hogy ilyen kártalanítás
megfizetését írja elő, mivel arra kizárólag a nemzeti bíróságnak van hatásköre, a LOT megtámadta e hatóság
határozatát a Fővárosi Törvényszék előtt. E bíróság azt kérdezi a Bíróságtól, hogy az e rendelet végrehajtásáért
felelős nemzeti szerv, amelyhez egyéni utaspanasszal fordulnak, kártalanítás megfizetésére kötelezheti-e a légi
fuvarozót e rendelet megsértése miatt.

Ítéletében a Bíróság emlékeztet arra, hogy noha a rendelet nem kötelezi a végrehajtásáért felelős nemzeti szervet arra, hogy a légi utasok egyéni utaspanaszai alapján végrehajtási intézkedéseket fogadjon el, a rendelet nem tiltja meg a tagállamoknak, hogy ilyen hatáskört ruházzanak e szervre.

Ezzel összefüggésben a Bíróság rámutat arra, hogy

a rendeletben előírt átalányösszegek egységesített és azonnali kártalanításnak minősülnek, amelyek csupán a minden érintett utas esetében szinte azonos károk megtérítésére szolgálnak.

Ebből következik, hogy mind az utasok és a fuvarozók, mind a fent említett szervek könnyen meg tudják határozni a fizetendő kártalanítás összegét. Továbbá az ilyen kártalanítás előírásának célja pontosan az illetékes bíróságok előtt történő jogérvényesítéssel együtt járó nehézségek elkerülése.

Következésképpen

a tagállamok feljogosíthatják az e rendelet végrehajtásáért felelős nemzeti szervet arra, hogy az utasoknak járó kártalanítás megfizetésére kötelezze a légi fuvarozót, amennyiben e nemzeti szervhez egyéni utaspanasszal fordulnak.

E tekintetben a Bíróság hangsúlyozza azonban, hogy

a légi utasoknak és a légi fuvarozóknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy keresetet indítsanak a fent említett szerv határozatával szemben.