Idén is meghirdeti Ujvári János diplomadíj-pályázatát végzős felsőoktatási hallgatók részére a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH). A diákok a pályázat során a választott diplomadolgozati témájukhoz kapcsolódva kell bemutassák a szellemitulajdon-védelem szerepét és jelentőségét a mindennapi életben.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kiemelt fontossággal kezeli, hogy a (leendő) piaci szereplők mielőbb tisztában legyenek a szellemitulajdon-védelem fontosságával.

Az egyetemistáknak szóló pályázat felhívja a fiatalok figyelmét a szellemitulajdon-védelmi kérdések fontosságára a mindennapi életben, illetve a gazdasági folyamatokban is.

Az Ujvári János diplomadíj-pályázaton a végzős hallgatók diplomamunkájukkal vagy szakdolgozattal nevezhetnek, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárják fel legalább 10 oldalon, illetve jelentkezhetnek olyan diplomamunkával vagy szakdolgozattal is, amelyet teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének szentelnek. A pályázatok értékelésénél a két megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál bármelyik megoldás díjazott lehet.

A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja.

„Az SZTNH kiemelt feladatának tekinti, hogy az egyetemistákkal is megismertesse a szellemitulajdon-védelem fontosságát. Szerencsére egyre aktívabb a kapcsolatunk a felsőoktatási intézményekkel, amit mi sem jelez jobban, mint az a tény, hogy az előző évekhez képest háromszor annyi egyetemi hallgató volt kíváncsi 2022 első félévében a szellemitulajdon-védelmi, távoktatási képzésünkre. Vagyis egyre több fiatalban fogalmazódik meg az igény, hogy még egyetemi tanulmányaik alatt átfogó ismereteket szerezzenek a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatban, ráadásul az oltalmazás az ő esetükben kedvezményesen vehető igénybe” – emelte ki a pályázat kapcsán Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke.

A pályázat során öt kategóriában (szabadalom- és használatiminta-oltalom; védjegyoltalom; formatervezésiminta-oltalom; szerzői jog; szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepének vizsgálata) van lehetőség nevezni. A dolgozatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli.

Az öt meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezettet díjazzák (első díj 250 ezer, második díj 200 ezer, harmadik díj 150 ezer forint).

A pénzjutalomban nem részesülő hallgatók ugyanakkor értékes könyvajándékot kapnak.

A pályázatot évente kétszer, az őszi és a tavaszi félévben végzős hallgatók részére írja ki az SZTNH. A díjátadó a két félév pályázóinak összevontan évente egyszer történik.

A hivatal az őszi félében 2022. december 5-ig várja a jelentkezéseket, és március 24-ig az elkészült pályamunkákat.

A 2022-23-as tanév tavaszi félévében végzős hallgatók pályázatainak értékelése a tanév őszi félévében végzős hallgatók számára kiírt pályázatokkal együtt történik. Minden hallgató 2023. szeptember 30-ig tájékoztatást kap pályázata eredményéről.

A pályázati szándékot az alábbi e-mail címen kell jelezni (a hallgató nevével, e-mail címével, képző intézményének neve és a kar megjelölésével, a diploma vagy szakdolgozat címével és rövid vázlatával, illetve a kategória jelölésével) a megadott határidőig: ujvaridiplomadij@hipo.gov.hu.

A pályázatról további információ ITT érhető el.