A 2023/24. tanév őszi félévében végző hallgatók számára elérhetővé vált a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) által kiírt Ujvári János diplomadíj-pályázat. A pályázat keretében a végzős hallgatók a választott diplomadolgozati témájukhoz kapcsolódva mutathatják be szellemitulajdon-védelem szerepét és jelentőségét a mindennapi életben. A komoly díjazás mellett a hallgatók ezzel olyan tudáshoz jutnak, amelyet a későbbiekben munkavállalóként, kutatóként vagy mérnökként is hasznosítani tudnak – legyen szó saját cégről, vagy a munkahelyük által fejlesztett megoldások piaci oltalmazásáról és menedzseléséről.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kiemelt fontossággal kezeli, hogy a (leendő) piaci szereplők mielőbb tisztában legyenek a szellemitulajdon-védelem fontosságával. Az egyetemistáknak szóló pályázat felhívja a fiatalok figyelmét a szellemitulajdon-védelmi kérdések fontosságára a mindennapi életben, illetve a gazdasági folyamatokban, ráadásul jól csatlakozik Magyarország új innovációs stratégiájához, a Neumann János Programhoz (NJP) is. Az NJP egyik kiemelt eleme a magyar gazdaság szellemitulajdon-védelmi tudatosságának segítése és erősítése.

Az Ujvári János diplomadíj-pályázaton a végzős hallgatók diplomamunkájukkal vagy szakdolgozattal nevezhetnek, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárják fel legalább 10 oldalon, illetve jelentkezhetnek olyan diplomamunkával vagy szakdolgozattal, amelyet teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének szentelnek.

A pályázatok értékelésnél a két megközelítési mód egyforma elbírálás alá esik, a dolgozatok rangsorolásánál egyik megoldás választása sem jelent hátrányt.

A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja.

A pályázat során négy kategóriában (a szabadalom- és használatiminta-oltalom; a védjegyoltalom és formatervezésiminta-oltalom; a szerzői jog vagy a szellemitulajdon-védelem gazdasági szerepét vizsgálva) van lehetőség nevezni. A dolgozatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli.

A négy meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezettet díjazzák – első díj 250 ezer, második díj 200 ezer, harmadik díj 150 ezer forint.

A pályázatot évente kétszer, az őszi és a tavaszi félévben végzős hallgatók részére írja ki az SZTNH. A díjátadó a két félév pályázóinak összevontan évente egyszer történik. A hivatal

az őszi félében 2023. december 4-ig várja a jelentkezéseket, és 2024. március 22-ig az elkészült pályamunkákat.

A pályázatról további információ ITT érhető el