A Magyar Ügyvédi Kamara megkezdte a felkészülést az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 2024. február 1-i hatálybalépésére.

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 2024. február 1-től hatályos 183/A. § értelmében

az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság egyik feltétele a kamarai szabályzatban előírt továbbképzésen való részvétel és az azt követő számonkérés teljesítése.

Az ezzel kapcsolatos szabályokat az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzéséről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat (továbbképzési szabályzat) tartalmazza.

A továbbképzési szabályzat értelmében

az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos képzés egy legfeljebb 4-4 órás elméleti és gyakorlati modulból áll, ezek teljesítése a szintén elméleti és gyakorlati részből álló számonkérés előfeltétele.

A MÜK által szervezett képzés e-learning formájában lesz hozzáférhető, e mellett a területi kamarák is szervezhetnek majd kiegészítő képzéseket. A képzés teljesítését követően a területi kamarák által szervezett, személyes megjelenés és kamarai felügyelet mellett, de elektronikus úton elvégezhető elméleti és gyakorlati részből álló számonkérést kell teljesíteni.

A képzés és számonkérés előkészítésére a MÜK elnöksége 2023. januárjában külön munkacsoportot hozott létre, amely a tematika és a képzési anyagok kialakítását is megkezdte. A kamarák célja, hogy az ügyvédeknek színvonalas képzést és elegendő felkészülési időt biztosítsanak a 2024-es hatálybalépést megelőzően, azonban a sikeres felkészülés előfeltétele, hogy a közeljövőben a jogszabályi és informatikai háttér egyaránt véglegessé váljon. A felkészülést egy külön erre a célra létrehozott tudásbázis is segíti majd, ahol az e-learning képzés anyagai mellett a számonkérésre való felkészülést és az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer használatát támogató segédanyagok is hozzáférhetők lesznek.