Kukorékoló kakas, berregő fűnyíró, zajos felújítás, leskelődő kamerák – mi zavarhatja a szomszédokat? A kérdésre a rövid válasz az, hogy minden, de amennyiben hosszabb és részletesebb választ szeretnénk, azt egy idén megjelenő, hiánypótló kiadványban találjuk: az ORAC Kiadó gondozásában jelenik meg Gaál János és Kajó Cecília tollából a Birtokvédelmi Kézikönyv című kiadvány, várhatóan 2023 első felében. A könyvet dr. Menyhárd Attila, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára lektorálta.

A Birtokvédelmi Kézikönyv funkcióját tekintve elsősorban jegyzőknek és birtokvédelmi ügyintézőknek íródott, de a kiadvány gazdag jogeset-tárában a laikus érdeklődő is nagy valószínűséggel megtalálhatja a maga birtokvédelmi problémáját és az arra adott válaszokat – egyben remélhetőleg a megoldást is, amely nem feltétlenül a jegyző kezében van.

A Birtokvédelmi Kézikönyv végigköveti és részletesen taglalja a jegyzői birtokvédelmi eljárást (a kérelem benyújtásától a meghozott döntés végrehajtásának lezárulásáig),  de a klasszikusan elvárható fejezeteken túl jóval többet nyújt a posszesszórius birtokvédelemmel foglalkozóknak – így például a köztisztviselők számára kötelező jelleggel teljesítendő Pro Bono nevű rendszer képzési tervében választható birtokvédelmi tananyagot. Rengeteg konkuráló vagy esetenként jóval hatékonyabb közigazgatási és peres eljárást mutat be az adott probléma megoldása érdekében a jegyzői eljáráson túl is.

A kiadvány komplexitásával nagyban segíti a jogalkalmazói munkát, tekintve, hogy megtalálható benne az elmélet mellett a gyakorlat is, sok-sok jogeset gyűjteményes módon. Ugyanakkor a laikusok számára is bőven tartalmaz érdekességeket – példaként néhány fejezetcím, a teljesség igénye nélkül: az ultrahangos ugatásgátló nyakörv, a vadriasztó hangágyú, haszonállat-tartó telepek, állatvédő szervezetek menhelyei, telephelyei vagy éppen a komplett repülőtér működésének zavaró hatásainak lehetséges megoldásai.

A kiadvány szerzői, Gaál János és Kajó Cecília több éve tartanak előadásokat a jegyzők és hatósági ügyintézők szakmai közössége számára, innen jött az ötlet, hogy jó lenne a programok anyagát összefűzni, illetve írásban részletesebben kifejteni. “A Birtokvédelmi Kézikönyvet igazából nem két ember, hanem egy szakmai közösség írta, akik megosztották egymással gondolataikat, jogeseteiket, szakmai tapasztalataikat” – mondják a szerzők.

A könyv borítóképének kiválasztásánál a szerzők a Petőfi Irodalmi Múzeum irodalomtörténészéhez, Thuróczy Gergelyhez fordultak segítségért, hogy Arany János nagyszalontai aljegyzősége idejéből valamilyen frappáns, birtokvédelmi vonatkozással járó dokumentumot vagy térképet találjanak. Találtak, a végeredmény pedig magáért beszél.