Megjelent az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet néhai igazgatója, Kocsis Miklós Higher education autonomy in the system of cultural rights – a Hungarian perspective című kötete. A kiadvány a felsőoktatási autonómia fogalmának korszerű értelmezését tárja fel.

A könyv rámutat, hogy a felsőoktatási autonómia közjogi megközelítést alkalmazva közelíthető meg optimálisan, és az ilyen típusú elemzések az elterjedt nézetekkel szemben részben eltérő következtetésekre jutnak.

„Az újszerű szociológiai, irányítástudományi kutatások lényeges értékekkel gazdagították már a témát, ám napjainkig a magyar közjogtudomány nem fordított kellő figyelmet az ilyen jellegű vizsgálatokra. A kérdéskör vizsgálata szükségesnek tűnik egyrészről a felsőoktatási változások napjaink társadalmára gyakorolt kiemelkedő hatása miatt, másrészt a releváns alapjogok tartalmi és funkcióbéli átalakulása okán. Ahhoz, hogy ezekre az elsősorban közjogi szempontból értelmezhető problémákra választ találjunk, az autonómia közjogi fogalmán keresztül vezet az út” – írta korábban Kocsis Miklós A felsőoktatási autonómia a kulturális jogok rendszerében című magyar nyelvű kötetének előszavában.

A kiadvány elérhető az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetnél.