Kimagasló teljesítmény nyújtva, a kontinens leghíresebb világűrjogi képzési helyeinek hallgatóival mérhette össze tudását a „Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition” elnevezésű nemzetközi világűrjogi perbeszédversenyen a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának csapata k. A győri egyetem évek óta sikeresen szerepel a rangos megmérettetésen.

A Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition elnevezésű nemzetközi világűrjogi perbeszédversenyt 1992-ben hívták életre. Európai regionális fordulójának 2010-ben a Széchenyi István Egyetem jogi kara adott otthont.

A Nemzetközi Világűrjogi Intézet versenye minden évben két képzeletbeli állam fiktív jogvitáját szimulálja. A megoldandó komplex jogi probléma hagyományosan a világűrjog aktuális és nyitott szabályozási kérdései köré épül.

A verseny első szakaszában a csapatok angol nyelven készítik el a felperes és az alperes állam írásbeli beadványát, melynek kialakítása, felépítése és megszövegezése a Nemzetközi Bírósághoz benyújtott periratok formáját és tartalmát követi. Ezek beküldése nyomán szereznek részvételi jogot a szóbeli fordulón, ahol mindkét fél képviseletében elő kell adniuk érveiket egy elismert szakértőkből álló háromtagú bírói fórum előtt. Minden hallgatói csapat a küldő intézmény földrajzi fekvésének megfelelő regionális fordulón vesz részt, ezek győztesei jutnak tovább a Nemzetközi Asztronautikai Kongresszus alkalmával megrendezett világdöntőbe.

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának csapata – az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjának támogatásával – 2019 óta folyamatosan jelen van az európai regionális fordulóban, melyre minden évben az Európai Űrügynökség égisze alatt működő Európai Világűrjogi Központ rendezésében más-más felsőoktatási intézményben kerül sor. Idén az európai regionális fordulót Spanyolországban, a Jaéni Egyetemen rendezték meg, ahol a fiktív jogeset középpontjában egy kémműhold balul sikerült lézeres megvakítása és egy irányíthatatlanná vált másik műhold rakétával történő megsemmisítése állt.

A felvételen az álló sorban jobbról balra, a Széchenyi István Egyetemet képviselve prof. Sulyok Gábor egyetemi tanár, Horváth Barbara és Erős Orsolya Júlia hallgatók, valamint Kecskés Gábor egyetemi docens látható a leideni csapat társaságában. Az alsó sorban a zsűri tagjai ülnek. – Forrás: Széchenyi István Egyetem

Erős Orsolya Júlia és Horváth Barbara, a Széchenyi-egyetem hallgatói két, egyenként több mint ötvenoldalnyi írásbeli beadvány elkészítését követően a bécsi, a kölni, a leideni és a luxemburgi egyetem hallgatóival mérte össze tudását – két alkalommal felperesi, két alkalommal alperesi oldalon. Mind a négy említett intézmény a kontinens leghíresebb világűrjogi képzési helyei közé tartozik, ahol hosszú ideje és intézményesített keretek között kutatják és oktatják a napjainkban egyre fontosabbá váló jogterületet. A verseny nehézségét jelzi, hogy a népes mezőnyből kisorsolt négy perbeli ellenfél közül három csapat az elődöntőbe jutott, és a döntőt a kölni egyetem csapata nyerte meg.

A győri jogi kar hallgatóinak kiváló felkészültsége, innovatív érvelése és magabiztos szereplése egyaránt kivívta a bírák és a perbeli ellenfelek elismerését. A bírák külön méltányolták a jogi érvelésbe integrált és azt erősítő műszaki tudományi és természettudományi szempontokat.

Erős Orsolya Júlia és Horváth Barbara munkáját a verseny írásbeli szakaszában harmadik csapattagként Dolmány Kíra Zsuzsanna segítette. Oktatói oldalról a közel nyolc hónapon át tartó felkészülést a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék munkatársai, prof. Sulyok Gábor egyetemi tanár és Kecskés Gábor egyetemi docens irányították, Ganczer Mónika egyetemi docens, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, Takó Dalma egyetemi tanársegéd és a tavalyi versenyzői csapat tagjainak támogatása mellett.