Melyek az ügyészség büntetőjogi és közérdekvédelmi feladatai és lehetőségei az állatvédelem területén? Hogyan és miért lehet valakit eltiltani az állattartástól, mi az eltiltás célja? Mik a felelőtlen állattartás alapvető okai, tényleg csak az anyagiakon múlik? Hogyan minősülhet egy szabálytalan kerítés tiltott vadászati eszköznek? Prevenció és edukáció vagy megtorló szankciók, mi a célravezetőbb? – A Legfőbb Ügyészség legújabb kisfilmjében Fuchs Mónika, a Zalai Vármegyei Főügyészség csoportvezető ügyésze igazít el minket az állatvédelem ügyészségi lehetőségeiben.