A munkavédelmi törvény 2024. évi módosításai közül jelen cikkben a munkavédelmi oktatásra és az orvosi alkalmassági vizsgálatra vonatkozó változásokra térünk ki röviden.

Februártól egyszerűsödik a munkavédelmi oktatás

2024. február 1-jén lépett hatályba azon rendelkezés, mely szerint a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott tevékenységek, munkakörök, álláshelyek esetében a munkavédelmi oktatás a rendeletben meghatározott általános oktatási tematikának a munkavállaló részére történő átadásával is teljesíthető.

Az átadás megtörténhet az oktatási tematikának a munkavállaló számára elérhető belső elektronikus hálózaton való  közzétételével is.

Szeptembertől változás az orvosi alkalmassági vizsgálatokban

2024. szeptember 1-jén lép hatályba azon rendelkezés, mely megszünteti a munkára való alkalmasság kötelező orvosi vizsgálathoz kötését.

Jogszabály meghatározhat olyan munkaköröket (foglalkozásokat), amelyek esetében a munkára való alkalmasságról továbbra is orvosi vizsgálat alapján kell dönteni, emellett a munkáltató is elrendelheti az orvosi vizsgálatot. Az ágazati miniszter – az egészségügyért felelős miniszterrel és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – kap felhatalmazást azon munkakörök, feladatkörök és álláshelyek megállapítására, amelyek esetében a munkára való alkalmasság megállapításához mindenképp orvosi vizsgálat szükséges.

A szabályozást nem kell alkalmazni, ha szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabály az érintett tekintetében sajátos egészségi alkalmassági követelményről rendelkezik.