Wirtz Annamária és Zsoldos Flóra, a British International School Budapest diákjai nyerték meg a világ legnagyobb és egyik legnevesebb középiskolai szintű vitaversenyét, az Oxford Union vitaversenyt ESL (angol, mint idegennyelv) kategóriában.


Az Oxfordban megtartott versenyen az a 121 csapat vehetett részt, akik az Egyesült Királyságban és tizenegy másik országban – köztük Magyarországon – legjobban teljesítettek a regionális selejtezőkön. Magyarországról két másik csapat is részt vett az idei megmérettetésen: Jánoskuti Hanna és Weiszbart Bálint, valamint Tóth-Göde Gergely és Benedek Szabolcs Bulcsú a Milestone Intézet színeiben.

A győztes magyar diákok Oxfordban: Wirtz Annamária és Zsoldos Flóra, a British International School Budapest diákjai – Forrás: HSDA

A brit parlamenti vita hagyományaira épülő versenyen a két fős csapatoknak rövid felkészülés után egy-egy adott tételmondat mellett vagy ellen kell érvelniük. A szervezők előzetesen nem adnak meg témákat, a kérdések aktuális külpolitikai, gazdasági témákkal lehetnek kapcsolatosak, de előkerülnek társadalmi igazságtalansággal vagy épp kultúrával foglalkozó kérdések is. A felkészüléshez így széles látókörre van szükség.

A feltételek rendkívül kötöttek: a parlamentális előírások nemcsak a beszédek hosszát, a vitázók számát, hanem például azt is meghatározzák, hogy ki és mikor tehet fel kérdéseket a megadott állítás mellett vagy ellen érvelő feleknek. A zsűri pedig az érvek súlyát, az érvelési technikát és a szuggesztív elemeket értékelve hozza meg a döntését. A vita kiváló eszköz arra, hogy magyar diákok fejlesszék angol nyelvtudásukat, kritikai gondolkodásukat és beszédkészségüket. A megvitatott témák sokrétűek, a pszichológiától a politikáig, a nemzetközi kapcsolatoktól a közgazdaságtanig terjednek. A vitázók így számos fontos területen is mélyítik el tudásukat és fejlesztik képességeiket.

Magyarországon a vitaválogatót és a csapatok felkészítését a Hungarian Schools Debating Association (HSDA) végezte. Ez az egyesület 2023-ban alakult azzal a céllal, hogy ezt a műfajt elérhetővé tegye magyar fiatalok számára is. Központi szerepet játszottak az egyesület létrehozásában és vezetésében maguk a diákok, köztük Annamária és Flóra, valamint egyetemi hallgatók, így a magyar nemzeti vitaválogatott korábbi tagjai is.

A HSDA hetente többször tart felkészítést – ebben a tapasztalt tagok mellett nemzetközileg elismert vendégedzők is közreműködnek – és az imént említett válogató mellett más versenyek szervezésében is tevékeny szerepet vállal. Legfontosabb ezek közül a World Schools Debating Championship (WSDC) nemzeti válogatója. A WSDC a világ legrangosabb középiskolai szintű vitaversenye, mintegy vita diákolimpiaként funkcionál, ahova minden ország egyetlen egy csapatot küld. A 2024-es versenyre júliusban kerül sor Belgrádban. A magyar nemzeti csapat tagjai Wirtz Annamária, Zsoldos Flóra, Weiszbart Bálint, Kakukk Mihály és Biswas Aronima.

A magyar csapat a felkészülés idején megnyerte a 61 nemzetközi csapatot magába foglaló Transatlantic vitaversenyen ‘Novice’ kategóriát, emellett a Prágában rendezett European Schools Debating Championship-en a negyeddöntőig jutottak – a későbbi győztes görög csapat állította meg őket.

A vitázás számos európai és ázsiai országban népszerű „iskolai sport”, ám a hazai elterjedés még várat magára. A Nemzeti Alaptanterv a 8. és 12. évfolyamban oktatott „állampolgári ismeretek” tantárgy keretein belül ugyan próbálja megteremteni a véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztését, amely a tantárgyi dokumentum szerint „az autonóm magatartás kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények mérlegelését egyaránt segíti”, ám a rendelkezésre álló heti 1 órás órakeretben az adott tantárgyon belül még számtalan, a fiatalok ismereteit bővítő elem van, így a középiskolákból érdemi retorikai, érveléstani ismeretek nélkül kerülnek ki a diákok.