Tiltakozását fejezte ki a lengyel katolikus püspöki konferencia szerdán közzétett állásfoglalásában az ellen, hogy az oktatási minisztérium tervezete szerint Lengyelországban szeptembertől korlátoznák az iskolai hitoktatást.

A püspökök rámutattak, hogy

a hitoktatás 23 európai országban az állami tantervek szerves részét képezi.

Tiltakozásukat fejezték ki az oktatási tárca által az utóbbi időben hozott, az iskolai hitoktatást érintő döntések ellen. Rámutatva, hogy Lengyelországban a szülők közel 80 százaléka beíratja gyermekét az iskolai hittanórákra, felszólították az illetékes szerveket, hogy legyenek tekintettel a szülők akaratára.

Az állami iskolákban zajló hitoktatás összhangban van a lengyel alkotmányban, valamint a Lengyelország és az Apostoli Szentszék által aláírt konkordátumban rögzített alapjogokkal

– hangsúlyozták a püspökök.

Szükségesnek nevezték, hogy a témában az egyházi és a kormányoldal közös álláspontot dolgozzon ki. Arra biztatták a hívőket és a katolikus médiát, hogy hívják fel a közvélemény figyelmét az iskolai hittan értékére. Aláhúzták:

a hittan oktatása hozzájárul az iskola művelődési szerepének betöltéséhez, integráns részét képezi az értelmi, erkölcsi és lelki nevelésnek.

Lengyelországban jelenleg az óvoda, általános vagy középiskola akkor köteles megszervezni egy adott osztályban a hitoktatást (illetve másik választható lehetőségként az etikaórákat), ha legalább hét tanuló jelentkezett erre. Az oktatásügyi tárca által április végén közzétett, még konzultációk alatt álló tervezet szerint

az iskolai hittant szeptembertől több osztályból összevont, nagyobb létszámú, különböző életkorú tanulókból álló csoportokban oktatnák.

Barbara Nowacka oktatásügyi miniszter május elején közölte: a tárca tervei szerint

a hittant heti két tanóráról egyre csökkentenék, és az ebből a tantárgyból szerzett érdemjegyet nem számítanák be az átlagba.

Nowacka közölte: a tervezetről még egyeztetés zajlik a kormánykoalíción belül.