Az Európai Parlament zöld utat adott annak az uniós rendeletnek, mely szerint új digitális személyiadat-tárca fogja lehetővé tenni a tagállamok polgárai számára, hogy anélkül azonosítsák és hitelesítsék magukat online, hogy kereskedelmi szolgáltatókat kellene igénybe venniük. Az új digitális személyazonossági keret határokon átívelő digitális hozzáférést fog biztosítani a kulcsfontosságú közszolgáltatásokhoz, köz- és magánszolgáltatások hitelesítésére és elérésére, valamint dokumentumok tárolására, megosztására és elektronikus aláírására lesz használható. A tárca használata önkéntes lesz.

Az uniós digitális személyiadat-tárca használata önkéntes alapon történik majd. A tárgyalások során a képviselők olyan rendelkezéseket hoztak, amelyek biztosítják a polgárok jogainak védelmét és a digitális tárca használatát elutasító személyek hátrányos megkülönböztetésének elkerülése révén elősegítik a befogadó digitális rendszer kialakítását.

A jogszabály ingyenes „minősített elektronikus aláírást” biztosít az EU-tárca felhasználói számára, amely a legmegbízhatóbb, és a kézzel írott aláírással azonos jogállást élvez, valamint a digitális cserefolyamatok gördülékenyebbé tétele érdekében lehetővé teszi a tárcák közötti interakciókat.

A képviselők az átláthatóság, az innováció ösztönzése és a biztonság növelése érdekében nyílt forráskódú tárcát is előírtak. Az elszámoltathatóság és nyomon követhetőség biztosítása érdekében szigorú szabályokat állapítottak meg az érintett vállalatok regisztrációjára és felügyeletére vonatkozóan is.

Egy úgynevezett adatvédelmi felületen keresztül a felhasználók teljes mértékben ellenőrizhetik majd adataikat, és kérhetik adataik törlését, ahogyan azt az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírja.

„A jogszabály célja, hogy a polgároknak jogosítványokat adjon, és teljes mértékben a kezükbe adja az adataik felhasználásának és megosztásának ellenőrzését. A digitális identitás a puszta kényelmi funkcióból a polgári és a társadalmi szerepvállalás katalizátorává, illetve a digitális korban a befogadás elősegítésének eszközévé vált” – mondta a Romana Jerković (S&D, Horvátország) jelentéstevő.

A következő lépések

A Parlament 335 szavazattal 190 ellenében, 31 tartózkodás mellett végleges zöld utat adott a rendeletnek. A rendeletet a tagállamokból álló Tanácsnak még hivatalosan jóvá kell hagynia ahhoz, hogy jogszabállyá váljon.

Háttér

Az Európai Parlament kutatószolgálatának tanulmánya kiemeli, hogy a világjárvány óta a köz- és magánszolgáltatások nyújtása egyre inkább digitálissá vált. A meglévő digitális tárcamegoldások lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy mobiltelefonjukon egyetlen, zökkenőmentes környezetben tárolják és összekapcsolják az adatokat. A Bizottság szerint azonban ez a kényelem a személyes adatok feletti ellenőrzés elvesztésének árán valósul meg, miközben ezek a megoldások nem kapcsolódnak az ellenőrzött fizikai személyazonossághoz, ami megnehezíti a csalások és a kiberbiztonsági fenyegetések mérséklését.

A jogszabály közvetlen válasz az Európa Jövőjéről szóló konferencia ajánlásaira, különösen a 35. javaslat (10) bekezdésével és a 33. javaslat (5) bekezdésével való összehangolásra. A 35. javaslat (10) bekezdése a határokon átnyúló digitális tranzakciók és szolgáltatások egyszerűsítése érdekében közös európai digitális személyazonosság létrehozását szorgalmazza, amelyet a szükséges biztosítékokat biztosító európai szabványok és iránymutatások szilárd kerete támaszt alá. A 33. javaslat (5) bekezdése hangsúlyozza a biztonságos és megbízható digitális környezet kialakításának fontosságát.