Elítélték a MayaGold vírus íróját

2004.07. 1. CW Számítástechnika

A 2003 májusában megjelent vírus íróját egy év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a veszprémi bíróság. A nyomozásban a VirusBuster Kft. szakértői véleményét kérték ki.

A veszprémibíróság 2004. június 29-én hozott ítéletében a fiatalkorú vádlottat bűnösnek találta a Btk. 300/C§ (2) b), szerint minősülő számítógépes rendszer működésének jogosulatlan akadályozásának vétségében és a Btk. 329/D§ (1) szerint minősülő iparjogvédelmi jog megsértése vétségében. A bíróság a vádlottat egy év fiatalkorúak fogházában letöltendő szabadságvesztésre ítélte, az ítélet végrehajtását azonban két év próbaidőre felfüggesztette. A perben a VirusBuster Kft. a nyomozati szakaszban szakértőként vett részt. A cég szakértői munkája során arra keresett választ, hogy az egyik kereskedelmi televízió nevében küldött levelek tartalmazták-e a Magold vírust, és megállapítható-e, hogy ki a levelek feladója. Továbbá, a VirusBuster olyan - a vírusból kinyerhető - információkat közölt a nyomozó hatósággal, amelyek segítettek az elkövető személyének felderítésében. A Maya Gold vírus A. variánsa 2003 májusában jelent meg, erotikus képek ígéretével vette rá a felhasználókat, hogy a csatolmányokat megnyissák. A szöveg szerint az állomány egy képernyővédő lett volna és arra bíztatta a felhasználókat, hogy az állományt mentsék lemezre, majd utána futtassák. Az A. variánst további négy követte két hónapon belül, a vírusokat ugyanaz a személy írta. A vádlott mindegyik vírus variáns elkészítését beismerte.

  • kapcsolódó anyagok
VÍRUS