E-mailben is jogos a kérdés

2005.02.20. Utirany.hu

Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos meghatározó jelentőségű állásfoglalást tett az elektronikus levelezés közügyekben való alkalmazásával kapcsolatban.

Új: Az adatvédelmi biztos levele

Az Utirany.hu - Földi útikaluz virtuális útikönyv Külügyminisztériummal szemben indított panaszos ügyében kimondta, hogy az adatkezelők a közérdekű adatok iránt elektronikus levélben benyújtott kérelmek megválaszolását ugyanúgy a törvényben előírt határidőn belül kötelesek biztosítani, mint a hagyományos postai levelek esetében.

A Földi útikalauz szerkesztősége 2004. november 3-án a Magyarország és Bosznia-Hercegovina közötti vízumhelyzettel és a jövőben tervezett esetleges változásokkal kapcsolatban tett fel kérdéseket dr. Somogyi Ferenc külügyminiszternek. A tárca internetes honlapján megadott címre elküldött elektronikus levélre nem érkezett válasz a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben megszabott 8 illetve 15 napon belül, ezért 2004. december 7-én Péterfalvi Attila adatvédelmi biztoshoz fordultak. Elektronikus levelükben arra kértek választ, hogy közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek tekinthető-e, ha egy magyar állampolgár egy nyilvánosan hozzáférhető hivatali elektronikus levélcímen kérdéseket tesz fel.

Az adatvédelmi biztos eljárásának eredményként dr. Hajdu András, a Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára 2004. január 19-i keltezéssel megadta a választ a vízumhelyzettel kapcsolatos kérdésekre. Ugyanakkor a szerkesztőség a késlekedés állítólagos okát - miszerint a Külügyminisztériumban nincs nyoma annak, hogy a hivatkozott e-mail megérkezett -, nem tudta elfogadni. Ezért eljuttatták a minisztériumnak azt a napló-állományt, amelyet a levelező szerverük rögzített az érintett levél postázásakor, hogy segítsenek az e-mail nyomainak keresésében. Minderről tájékoztatták az adatvédelmi biztost is. Dr. Péterfalvi Attila az ügyet lezáró levelében többek között az alábbiakat írta a Külügyminisztériumnak "...a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) a közérdekű adatkérések teljesítésére 15 napos határidőt ír elő, melyet a Minisztérium nem tartott be. Az adatkérések benyújtásának formájára nézve a törvény semmilyen előírást nem tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy az érdeklődőnek jogában áll bármilyen eszközt igénybe venni, ez egyértelműen következik az Avtv. 20. § (1) bekezdésének szövegéből: "a közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek az adatot kezelő szerv a kérelem tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában tesz eleget." Amennyiben a közérdekű adatok kezelője elektronikus elérési lehetőséget is biztosít, akkor álláspontom szerint a közérdekű adatok iránti kérelmek megválaszolását ugyanúgy a törvényben előírt határidőn belül köteles biztosítani, mint a hagyományos postai levelek esetében. Kérem Államtitkár Urat, hogy az adatkérések jövőbeni kezelése során az Avtv. előírásai szerint járjanak el."

Az üggyel kapcsolatos dokumentumok megtalálhatók a Magyar Újságírók- és Készítők Európai Szövetségének honlapján, a http://www.mukesz.hu/…mailben.html címen.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS
OMBUDSMAN